Bucurii de Neclintit Tematică: Biserica

11 Noiembrie / Noi suntem casa Lui

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.

© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Căci El a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Orice casă este zidită de cineva, dar Cel ce a zidit toate lucrurile, este Dumnezeu. Cât despre Moise, el a fost ‚credincios în toată casa lui Dumnezeu’, ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile, care aveau să fie vestite mai târziu. Dar Hristos este credincios ca Fiu, peste casa lui Dumnezeu. Și casa Lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm” (Evrei 3:3-6).

Oamenii care se laudă cu Isus Hristos și nădăjduiesc în El sunt casa lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că azi, chiar azi – nu doar în vremea lui Moise sau în zilele pământești ale Domnului – Isus este chiar azi Creatorul, Stăpânul, Domnul și Ocrotitorul nostru.

Isus este denumit „ziditorul” acestei case. Nu Moise a fost ziditorul. El a fost parte din casă, pentru că așa ne spune textul: „El [Isus] a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși”. Astfel, oricât de mare a fost în cârmuirea casei și în a-i da acesteia Cuvântul lui Dumnezeu, Moise a fost doar parte din casă. Dar Isus a zidit casa.

Astfel, dacă ne lăudăm în Isus și nădăjduim în El, suntem casa, iar Isus este Ziditorul nostru, Stăpânul, Domnul și Ocrotitorul nostru. El nu va permite niciodată distrugerea sau pierzarea casei Lui.

Apoi autorul schimbă imaginea – de la ziditor și casă, la fiu și rob. „Moise… a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, ca slugă… Dar Hristos este credincios ca Fiu, peste casa lui Dumnezeu”. Așadar, Hristos a devenit parte din casă – parte din casa pe care El a zidit-o. Dar chiar și așa, cinstea Lui este mult superioară celei a lui Moise. Moise era un rob. Hristos este Fiul. El este Moștenitorul.

Iar noi suntem parte din această casă. Evrei 3:6 spune: „Și casa Lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm”. Haideți ca, prin orice mijloace, să îl respectăm pe Moise și să îi acordăm cinstea cuvenită. Numai că ideea întregii Epistole către Evrei este aceasta: Hristos este mai mare. El este mai mare în orice fel. El este ziditorul casei poporului lui Dumnezeu. Și El este Fiul din casa poporului lui Dumnezeu. Să îl respectăm pe Moise, dar să ne închinăm lui Isus – Creatorul și Fratele nostru.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus