Bucurii de Neclintit Tematică: Nașterea/întruparea lui Hristos

21 Decembrie / Nașterea Celui îmbătrânit de zile

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.

© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Atunci un Împărat tot ești!” I-a zis Pilat. „Da”, a răspuns Isus. „Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu” (Ioan 18:37)

Ioan 18:37 este un pasaj deosebit pentru ziua de Crăciun, chiar dacă survine către finele vieții pământești a lui Isus, nu la început.

Observați că Isus spune nu doar că El s-a născut, ci că a „venit în lume”. Aspectul unic al nașterii Sale este că El nu Și-a început existența la nașterea Sa pământească. El a existat înainte de a se naște într-un staul. Persoana, caracterul și personalitatea lui Isus din Nazaret au existat înainte ca omul Isus din Nazaret să se nască.

Termenul teologic folosit pentru a descrie această taină nu este creație, ci întrupare. Persoana, nu trupul, ci personalitatea esențială a lui Isus, a existat înainte ca El să se nască în trup omenesc. Nașterea Lui nu a fost o venire în ființă a unei noi persoane, ci o venire în lume a unei Persoane infinit de bătrâne. Cu 700 de ani înainte de nașterea lui Isus, Mica 5:2 exprima așa acest adevăr:

„Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine Îmi va ieși Cel ce va stăpâni peste Israel, și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei”.

Taina nașterii lui Isus nu este doar că El s-a născut dintr-o fecioară. Dumnezeu a vrut ca acea minune să vorbească despre una infinit mai mare, anume că acel Prunc născut de Crăciun era o Persoană care existase „din vremurile străvechi, din zilele veșniciei”.

De aceea, nașterea Lui s-a făcut cu un scop anume. Înainte de naștere, El s-a gândit la ea. Alături de Tatăl, El a întocmit un plan. Parte din acel plan măreț a fost descoperit de El în cuvântarea Lui din ultimele ceasuri ale vieții Sale pe pământ: „Eu pentru aceasta M-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu” (Ioan 18:37).

El era adevărul veșnic. El a spus doar adevărul. El a acționat mânat de cel mai măreț adevăr al dragostei. Iar El îi strânge în familia Sa veșnică pe toți cei născuți din adevăr. Acesta a fost planul Lui din zilele veșniciei!

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus