Bucurii de Neclintit Tematică: Binecuvântare

19 Septembrie / Privilegiul nostru nespus de mare

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Dumnezeu i-a zis lui Moise: ‚Eu sunt Cel ce sunt’” (Exod 3:14).

O implicație a Numelui magnific „Eu sunt Cel ce sunt” este că acest Dumnezeu infinit, absolut, auto-determinat, S-a apropiat de noi în Isus Hristos.

În Ioan 8:56-58, Isus răspunde la criticile liderilor evrei. El le spune: „Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie că are să vadă ziua Mea: a văzut-o și s-a bucurat”. Dar evreii I-au spus atunci: „N-ai nici cincizeci ce ani, și l-ai văzut pe Avraam?” Isus le-a răspuns: „Adevărat, adevărat, vă spun că, mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu”.

Ar fi putut oare Isus să rostească niște cuvinte mai înălțătoare? Când Isus a spus, „mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu”, El a luat tot adevărul măreț al Numelui lui Dumnezeu, l-a îmbrăcat în smerenia calității Sale de Slujitor, S-a dat pe Sine ca jertfă de ipășire pentru toată răzvrătirea noastră, și a creat pentru noi o cale prin care să vedem gloria acestui Dumnezeu infinit, absolut și atotsuficient – fără frică.

În Isus Hristos, noi, cei născuți din Dumnezeu, avem privilegiul indescriptibil de a-L cunoaște pe Iehova ca Tatăl nostru – Eu sunt Cel ce sunt – Dumnezeul

  • care există,
  • a Cărui personalitate și putere sunt doar ale Lui,
  • care nu Se schimbă niciodată,
  • de la care derivă toată puterea și energia din Univers
  • și față de care întreaga creație ar trebui să își conformeze viața.

Fie ca toți cei ce cunosc Numele lui Dumnezeu să își pună încrederea în El (Ps. 9:10).

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus