Bucurii de Neclintit Tematică: Nașterea/întruparea lui Hristos

13 Decembrie / Realitatea finală este aici

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.

© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

 „Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot, care S-a așezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, ca slujitor al Locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul… Ei fac o slujbă, care este chipul și umbra lucrurilor cerești, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă cortul: ‚Ia seama’, i s-a zis, ‚să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte’” (Evrei 8:1-2, 5).

Am văzut acest lucru anterior, dar trebuie spus mai mult. Crăciunul înseamnă înlocuirea umbrelor cu lucrul real. Evrei 8:1-2, 5 este un fel de afirmație exprimată condensat. Esența este că singurul preot care intervine între noi și Dumnezeu și ne îndreptățește înaintea Lui, rugându-se pentru noi înaintea lui Dumnezeu, nu este un preot obișnuit, slab, păcătos și muritor ca în zilele Vechiului Testament. El este Fiul lui Dumnezeu – puternic, fără păcat, cu o viață indestructibilă.

Și nu doar atât, ci El nu slujește într-un cort pământesc, cu toate limitările lui de loc și mărime, cort care se poate degrada, care poate fi mâncat de molii, care se umezește, arde, se rupe și poate fi furat. Nu, ci Evrei 8:2 spune că Hristos slujește pentru noi într-un „adevărat cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul”. Aceasta nu este o umbră. Acesta este lucrul real din Cer. Aceasta este realitatea care aruncă o umbră asupra muntelui Sinai, unde Moise primește o copie.

Potrivit versetului din Evrei 8:1, un alt lucru deosebit legat de realitatea mai mare decât umbra este că marele nostru Preot stă așezat la dreapta măreției lui Dumnezeu în Cer. Niciun preot din Vechiul Testament nu ar fi putut spune vreodată acest lucru.

Isus tratează direct cu Dumnezeu Tatăl. El are un loc de cinste alături de Dumnezeu. El este iubit și respectat infinit de Dumnezeu. El stă constant alături de Dumnezeu. Aceasta nu este o umbră asemenea perdelelor, vaselor, tablelor, lumânărilor, robelor, oilor, caprelor sau porumbeilor. Aceasta este realitatea finală, ultimă: Dumnezeu și Fiul Său interacționează în dragoste și sfințenie spre mântuirea noastră veșnică.

Realitatea finală ține de Persoanele Dumnezeirii aflate în relație, lucrând împreună așa încât măreția, sfințenia, dragostea, dreptatea, bunătatea și adevărul să se manifeste într-un popor răscumpărat.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus