Bucurii de Neclintit Tematică: Nașterea/întruparea lui Hristos

3 Decembrie / Vizita îndelung așteptată

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.

© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru că l-a cercetat și l-a răscumpărat pe poporul Său. Și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului Său David, cum vestise prin gura sfinților Săi proroci, care au fost din vechime; mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc!” (Luca 1:68-71).

Observați două lucruri remarcabile în cuvintele lui Zaharia, soțul Elisabetei, în Luca 1:68-71.

În primul rând, în urmă cu nouă luni, Zaharia nu crezuse că soția lui ar putea avea un copil. Acum însă, fiind umplut de Duhul Sfânt, el a devenit atât de sigur de lucrarea răscumpărătoare a lui Dumnezeu în venirea lui Mesia, încât exprimă totul la timpul trecut: „Domnul… l-a cercetat și l-a răscumpărat pe poporul Său”. Pentru cel care are credința, un act făgăduit de Dumnezeu este considerat ca și înfăptuit. Zaharia învățase să Îl creadă pe Dumnezeu pe cuvânt și, astfel, el a căpătat o siguranță remarcabilă: Dumnezeu „l-a cercetat și l-a răscumpărat!” (Luca 1:68).

În al doilea rând, venirea lui Isus Mesia este o vizită a lui Dumnezeu în această lume: Dumnezeul lui Israel a vizitat și a răscumpărat. Vreme de secole, poporul evreu se luptase cu ideea că Dumnezeu se retrăsese din istorie: duhul profeției încetase, iar Israelul căzuse în mâinile Romei. Toți cei evlavioși din Israel erau în așteptarea vizitei lui Dumnezeu. Luca ne spune că un alt om bătrân, devotatul Simeon, „aștepta mângâierea lui Israel” (Luca 2:25). Tot așa, Ana, o femeie dedicată rugăciunii, „aștepta mântuirea Ierusalimului” (Luca 2:38).

Acestea erau zile ale unor așteptări deosebite. Vizita îndelung așteptată a lui Dumnezeu era pe punctul de a se petrece – iar El avea să vină într-un fel la care nimeni nu se gândea.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus