Bucurii de Neclintit Tematici: Credința Siguranța mântuirii Suveranitatea lui Dumnezeu

24 Iulie / Isus Își păzește oile

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta; și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să îi întărești pe frații tăi” (Luca 22:31-32).

Deși, în fapt, Petru a eșuat lamentabil lepădându-se de Isus de trei ori, rugăciunea lui Isus l-a ferit de pierzarea totală. El a fost adus la deplângerea cu amar a lepădării și a fost restaurat în bucuria și îndrăzneala pe care Petru le-a manifestat în predica lui din Ziua Cincizecimii. Isus mijlocește azi pentru noi în același fel, pentru ca nici credința noastră să nu se piardă. Pavel spune acest lucru în Romani 8:34.

Isus promite că oile Sale vor fi ocrotite și că nu vor pieri niciodată. „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, și ele vin după Mine. Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri, și nimeni nu le va smulge din mâna Mea” (Ioan 10:27-28).

Iar motivul este că Dumnezeu lucrează spre ocrotirea credinței oilor. „Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos” (Fil. 1:6).

Noi nu suntem lăsați să ducem lupta credinței cu puterile noastre. „Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea” (Fil. 2:13).

Ai garanția Cuvântului lui Dumnezeu că, dacă ești copilul Lui, El te va echipa cu „orice lucru bun, ca să faci voia Lui, și să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos” (Evrei 13:21).

Perseverarea noastră în credință și bucurie se află finalmente și decisiv în mâinile lui Dumnezeu. Desigur, noi trebuie să luptăm. Dar chiar această luptă este un lucru pe care Dumnezeu îl lucrează în noi. Și El va împlini cu certitudine acest lucru, căci, așa cum ni se spune în Romani 8:30, „pe aceia pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit”. Glorificarea copiilor îndreptățiți ai lui Dumnezeu este ca și împlinită.

El nu va pierde pe niciunul dintre cei pe care i-a adus la credință și i-a îndreptățit.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus