Bucurii de Neclintit Tematică: Suveranitatea lui Dumnezeu

21 August / Un Dumnezeu nespus de fericit

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, și bucuria voastră să fie deplină” (Ioan 15:11).

Dumnezeu este suveran absolut.

„Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea” (Ps. 115:3).

De aceea, El nu este frustrat. El se bucură de toate lucrările Sale când le contemplă ca pe niște culori ale mozaicului magnific al istoriei răscumpărării. El este un Dumnezeu neclintit de fericit.

Fericirea Lui este, în esență, încântarea pe care El o are în Sine. Înainte de creație, El s-a bucurat în chipul slavei Sale în Persoana Fiului Său – Fiul Său preaiubit în care Și-a găsit toată plăcerea (Matei 3:17). Apoi bucuria lui Dumnezeu s-a manifestat public în lucrările de creație și răscumpărare.

Aceste lucrări desfată inima lui Dumnezeu pentru că ele reflectă gloria Lui. Cerurile spun slava lui Dumnezeu (Ps. 19:1). „În veci să țină slava Domnului! Să Se bucure Domnul de lucrările Lui!” (Ps. 104:31). El face tot ce face ca să ocrotească și să manifeste acea slavă, căci în aceasta se bucură sufletul Lui.

Toate lucrările lui Dumnezeu culminează în laudele poporului Său răscumpărat. „Lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudați-L, după mărimea Lui nemărginită!” (Ps. 150:2). Culmea fericirii Lui este desfătarea pe care o are în ecourile perfecțiunii Sale din laudele sfinților. „Nu de puterea calului Se bucură El, nu-Și găsește plăcerea în picioarele omului. Domnul îi iubește pe cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui” (Ps. 147:10-11).

Dar lauda noastră nu este doar desfătarea lui Dumnezeu, ca un ecou al perfecțiunii Sale; ea este și culmea bucuriei noastre. Lauda este împlinirea bucuriei pe care o avem văzând și savurând măreția lui Dumnezeu.

De aceea, preocuparea lui Dumnezeu pentru laudele noastre și preocuparea noastră pentru plăcerea în El constituie aceeași preocupare. Acesta este rezultatul măreț al Evangheliei slavei lui Dumnezeu în Hristos!

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus