Bucurii de Neclintit Tematică: Viață creștină

8 Septembrie / Cum să-I răsplătești lui Dumnezeu

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Cum Îi voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor, și voi chema Numele Domnului; îmi voi împlini juruințele făcute Domnului” (Ps. 116:12-14).

Pe mine mă tulbură până și folosirea acestei exprimări: „Îi voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine”. Răsplătirea poate să implice atât de ușor ideea că harul ar fi ca un fel de credit bancar. El este cu adevărat generos, dar trebuie să îl plătești înapoi.

În Faptele Apostolilor 17:25, Pavel a spus că Dumnezeu „nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva, El, care le dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile”. Cu alte cuvinte, nu Îi poți da nimic lui Dumnezeu și nu poți face nimic pentru El, lucruri pe care El să nu ți le fi dat sau să nu le fi făcut mai întâi pentru tine.

Și poți vedea din nou acest lucru în 1 Corinteni 15:10: „Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul Lui față de mine n-a fost zadarnic; ba încă am lucrat mai mult decât toți: totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine”. Așadar, niciuna dintre faptele noastre nu poate vreodată să fie o plată făcută lui Dumnezeu, pentru că însăși acea faptă este un alt dar de la El. Cu fiecare faptă pe care o facem pentru Dumnezeu, noi ne creștem datoria pentru harul Lui.

De aceea, în Psalmul 116, ceea ce păzește plata binefacerilor de pericolele de a fi tratată ca plata unei datorii este că, în realitate, „plata” nu este una obișnuită, ci un alt act de a primi, care preamărește harul continuu al lui Dumnezeu, nu resursele noastre.

Răspunsul psalmistului la propria întrebare, „Cum Îi voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine?”, este: „Voi înălța paharul izbăvirilor, și voi chema Numele Domnului”. Cu alte cuvinte, Îl voi chema pe Domnul să umple paharul. Expresia „Îi voi răsplăti Domnului” are sensul de a continua să primesc de la El așa încât bunătatea Lui inepuizabilă să fie preamărită.

Înălțarea paharului izbăvirilor are sensul de a lua în mână mântuirea împlinitoare dată de Domnul și de a bea din ea, așteptând să primesc mai mult din ea. Și noi știm acest lucru datorită frazei următoare: „Voi chema Numele Domnului”. Voi cere mai mult ajutor. Cum Îi voi răsplăti lui Dumnezeu pentru că, în harul Lui, a răspuns la chemarea mea? Îl voi chema iar. Îi voi răsplăti lui Dumnezeu prin laudă și prin tributul că El nu are niciodată nevoie de mine, ci El revarsă neîncetat binecuvântări asupra mea, când eu am nevoie de El (adică neîncetat).

Apoi, în al treilea rând, psalmistul spune: „îmi voi împlini juruințele făcute Domnului”. Dar cum vor fi plătite ele? Prin înălțarea paharului izbăvirilor și chemând Numele Domnului. Altfel spus, ele vor fi plătite prin credința în făgăduința că mai mult har – har atotsuficient – este întotdeauna pe calea mea.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus