Bucurii de Neclintit

7 mai / Nu-L sluji pe Dumnezeu!

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

Căci Domnul Își întinde privirile peste tot pământul, ca să îi sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui” (2 Cron. 16:9).

Ce caută Dumnezeu în lume? Asistenți? Nu. Evanghelia nu este un semn indicator de genul „am nevoie de ajutor”. Ea nu este nici o chemare la slujire creștină.

Dumnezeu nu caută oameni care să lucreze pentru El. „Domnul Își întinde privirile peste tot pământul, ca să îi sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui” (2 Cron. 16:9). El este marele Lucrător. El este Lucrătorul cu umerii lați, pe care sunt așezate toate poverile. El este Cel puternic. Și caută modalități de a ne arăta acest lucru. Iată ceea ce Îl face pe Dumnezeu diferit de așa-zișii dumnezei ai lumii: El lucrează pentru noi. „Niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se, și nici n-a văzut vreodată ochiul așa ceva: anume ca un alt dumnezeu afară de Tine să fi făcut asemenea lucruri [cu alte cuvinte, în aceasta constă unicitatea Lui] pentru cei ce se încred în El” (Isaia 64:4).

Ce vrea Dumnezeu de la noi? Nu ceea ce ne-am aștepta noi. El mustră Israelul pentru că Îi aduceau atât de multe jertfe: „Nu voi lua tauri din casa ta, nici țapi din staulele tale. Căci ale Mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munților cu miile lor… Dacă Mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție, căci a mea este lumea și tot ce cuprinde ea” (Ps. 50:9-10, 12).

Dar oare nu există nimic ce Îi putem da lui Dumnezeu așa încât El să nu fie coborât la statutul de beneficiar?

Da. Anxietățile noastre. Nevoile noastre. Strigătele noastre după puterea de a face voia Lui.

Aceasta este o poruncă: „aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre” (1 Petru 5:7). Dumnezeu va primi bucuros de la noi orice lucru care arată dependența noastră și atotsuficiența Lui.

Creștinismul este, în esența lui, convalescent. Nu pacienții îi slujesc pe medicii lor. Ei au încredere că medicii le dau rețete și le fac tratamente bune. Predica de pe Munte este regimul terapeutic al Medicului nostru, nu fișa de post a Angajatorului nostru.

Viețile noastre nu țin de ceea ce noi lucrăm pentru Dumnezeu. „Celui ce lucrează, plata cuvenită lui i se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat; pe când, celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce îl socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el îi este socotită ca neprihănire” (Rom. 4:4-5).

​Lucrătorii nu primesc daruri. Ei își primesc plata cuvenită. Salariul pentru care au muncit. Dacă vrem să avem darul îndreptățirii, să nu îndrăznim să lucrăm pentru el. Dumnezeu este Lucrătorul în această chestiune. Iar ceea ce El primește este gloria de a fi Binefăcătorul harului, nu Beneficiarul slujirii.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus