Bucurii de Neclintit Tematică: Unirea cu Hristos

29 August / Șase sensuri ale faptului că suntem în Hristos Isus

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„El [Dumnezeu] ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veșnicii” (2 Tim. 1:9).

A fi „în Hristos Isus” este o realitate uimitoare. Este un lucru copleșitor să fim uniți cu Hristos. Legați de Hristos.

Dacă ești „în Hristos”, iată ce înseamnă acest lucru pentru tine:

(1) În Hristos Isus, ți-a fost dat har înainte de creația lumii. 2 Timotei 1:9: „harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veșnicii”.

(2) În Hristos Isus, ai fost ales de Dumnezeu dinaintea creației. „În El [Hristos], Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii” (Efes. 1:4).

(3) În Hristos Isus, ești iubit de Dumnezeu cu o dragoste inseparabilă. „Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru” (Rom. 8:38-39).

(4) În Hristos Isus, ai fost răscumpărat și iertat de toate păcatele tale. „În El [Hristos] avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor” (Efes. 1:7).

(5) În Hristos Isus, ești îndreptățit înaintea lui Dumnezeu și îți este pusă în cont neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos. „Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat [pe Hristos], El [Dumnezeu] L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El” (2 Cor. 5:21).

(6) În Hristos Isus, ai devenit o făptură nouă și un copil de Dumnezeu. „Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi” (2 Cor. 5:17). „Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu, prin credința în Hristos Isus” (Gal. 3:26).

Mă rog ca să nu obosești niciodată explorând și bucurându-te de privilegiul inepuizabil de a fi „în Hristos Isus”.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus