Tematică: Unirea cu Hristos

Filtrează rezultatele

Tipuri de resurse

Autori

Tematici

Categorii

Reviste

Devoționale

12 rezultate
carte

Unit cu Hristos

O lectură fascinantă pentru oricine dorește să crească în înțelegerea vieții creștine și a frumuseții și bogăției unirii noastre cu Hristos.

1 min
Devoțional

29 August / Șase sensuri ale faptului că suntem în Hristos Isus

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „El [Dumnezeu] ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veșnicii” (2 Tim. 1:9). A fi „în Hristos […]

2 min
Număr revistă

Nr. 15. Uniți cu Hristos

O unire minunată – Arthur W. Pink (1886-1952): o introducere în această doctrină foarte profundă și încurajatoare, dar adesea neglijată. Natura unirii cu Hristos – John Murray (1898-1975): o vedere generală biblică, atent creionată, asupra aspectelor spirituale și tainice ale unirii credinciosului cu Hristos. O unire veșnică a dragostei – John Gill (1697-1771): dragostea lui […]

2 min
articol

Botezați în Isus Hristos

Nu știți că toți câți am fost botezați în Isus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă (Rom. 6:3-4). Botezul ilustrează […]

16 min
articol

Temelia oricărei fericiri

Voi trece acum la aplicațiile acestui subiect. Voi stoarce sucul din această rodie în aplicații cu rol de învățătură, de cercetare și de îndemn. În ce privește aplicațiile cu rol de învățătură, această doctrină ne învață următoarele: 1. În ceea ce îi privește pe sfinți în general, ei sunt cu mult mai privilegiați decât tot […]

15 min
articol

Sfințiți în Hristos

Creștinii sunt uniți supranatural și vital cu Hristos. „Căci noi suntem lucrarea Lui, și am fost zidiți în Hristos” (Efes. 2:10), astfel că noua creație este înfăptuită în unirea noastră cu Persoana Lui. Iată care este starea noastră spirituală: un „om nou” a fost creat după „o neprihănire și sfințenie adevărată” (Efes. 4:24, lit. KJV), […]

16 min
articol

Îndreptățiți în Hristos

… pe când celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce îl socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el îi este socotită ca neprihănire. (Rom. 4:5). Când se spune că noi nu suntem îndreptățiți prin nicio neprihănire sau bunătate a noastră, ceea ce textul dorește să spună nu este o respingere […]

12 min
articol

Credința ne unește cu Hristos

Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. (Efes. 2:8) Ne îndreptăm atenția acum către efectul credinței care ne unește cu Hristos și astfel ne mântuiește sufletul. Scriptura vorbește foarte mult pe tema credinței, alocând spații ample importanței ei mari și necesității ei […]

9 min
articol

În Hristos Isus

Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos (prin har sunteți mântuiți). El ne-a înviat împreună, și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Isus, ca să arate în veacurile viitoare […]

28 min
articol

O unire veșnică a dragostei

Voi începe prin a vorbi despre unirea aleșilor lui Dumnezeu în Hristos. Nu voi trata aici niciun act desfășurat în timp în legătură cu această unire, cum ar fi unirea naturii noastre cu Fiul lui Dumnezeu prin întruparea Lui, când a devenit Fratele nostru – ruda noastră apropiată, carne din carnea noastră și os din […]

19 min
articol

Natura unirii cu Hristos

Unirea cu Hristos este o parte importantă a aplicării răscumpărării. Noi nu devenim părtași în realitate cu Hristos până ce răscumpărarea nu este aplicată eficace. Pe când le scria credincioșilor din Efes, Pavel le-a reamintit că ei fuseseră aleși în Hristos înainte de întemeierea lumii, dar și că a existat o vreme când ei erau […]

17 min
articol

O unire minunată

Nu am nici cea mai mică îndoială că subiectul unirii spirituale este cel mai important, cel mai profund și… cel mai binecuvântat dintre toate care ne sunt prezentate în Sfintele Scripturi. Totuși, este trist că trebuie să spun că nu există alt subiect mai neglijat ca acesta în zilele noastre. Însăși expresia „unire spirituală” este […]

16 min
Sus