Bucurii de Neclintit

1 aprilie / Două dintre cele mai profunde nevoi ale noastre

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

Către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu, Tatăl nostru, și în Domnul Isus Hristos” (2 Tes. 1:1).

Noi, ca biserică, suntem “într-un” Tată și “într-un” Domn. Ce înseamnă asta?

Cuvântul „Tată” implică în principal grija, susținere, protecție, provizie și disciplină. Așadar, a fi „în” Tatăl înseamnă în principal a fi în grija și sub protecția lui Dumnezeu ca Tatăl nostru ceresc.

Cealaltă desemnare este Domnul: Noi suntem în Domnul Isus Hristos. Cuvântul „Domn” implică în principal autoritate, conducere și proprietate. Așadar, a fi „în” Domnul înseamnă în principal a fi sub autoritatea și în posesia lui Isus, ca Domnul nostru suprem.

De aceea, Pavel salută biserica din Tesalonic reamintindu-le că sunt o familie (în grija Tatălui) și că sunt slujitori (în grija unui Domn). Aceste două descrieri ale lui Dumnezeu ca Tată și Domn, și astfel a bisericii ca familie și slujitori, corespund la două dintre cele mai profunde nevoi ale noastre.

Fiecare dintre noi are nevoie să fie salvat și ajutat, pe de o parte, și are nevoie de sens și scop, pe de altă parte.

(1) Avem nevoie de un Tată ceresc care să aibă milă de noi și să ne salveze din păcat și pierzare. Avem nevoie de ajutorul Lui la fiecare pas, pentru că noi suntem foarte slabi și vulnerabili.

(2) De asemenea, avem nevoie de un Domn ceresc care să ne călăuzească în viață și să ne spună ce este înțelept, dându-ne o însărcinare măreață și importantă de împlinit, o rațiune de a exista, o utilitate în scopul în care Dumnezeu ne-a creat. Noi nu vrem doar să fim siguri în grija unui Tată, oricât de prețios și necesar ar fi acest lucru. Noi vrem o cauză glorioasă pentru care să trăim.

Noi ne dorim un Tată îndurător care să fie Protectorul nostru, și un Domn atotputernic care să fie Căpetenia și Liderul nostru într-o cauză măreață. Astfel, când Pavel spune în versetul 1, noi suntem biserica „în Dumnezeu, Tatăl nostru, și în Domnul Isus Hristos”, putem să ne liniștim și să primim ajutorul de la Cel ce este Dumnezeu, Tatăl nostru! Și putem să luăm de la Isus, Domnul nostru, curaj și sens în viață!

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus