Bucurii de Neclintit Tematică: Nașterea/întruparea lui Hristos

1 Decembrie / Pregătiți calea

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.

© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„El îi va întoarce pe mulți dintre fiii lui Israel la Domnul, Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii, și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să Îi gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El” (Luca 1:16-17).

Ceea ce Ioan Botezătorul a făcut pentru Israel, perioada de Advent poate face pentru noi. Nu lăsa ca acest Crăciun să te găsească nepregătit. Mă refer la ideea de nepregătit spiritual. Bucuria și impactul lui vor fi mult mai mari dacă vei fi pregătit!

Așadar, dacă vrei să fii pregătit

În primul rând, meditează la faptul că avem nevoie de un Mântuitor. Crăciunul este o acuzație înainte de a deveni o desfătare. „Astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul” (Luca 2:11). Dacă nu ai nevoie de un Mântuitor, nu ai nevoie nici de Crăciun. Crăciunul nu va avea efectul scontat dacă nu ne conștientizăm cu disperare nevoia de a avea un Mântuitor. Fie ca aceste scurte meditații de Advent să ajute la trezirea în tine a unui simțământ dulce-amar al nevoii de a-L avea pe Mântuitorul!

În al doilea rând, implică-te într-o cercetare profundă de sine. Adventul este pentru Crăciun ceea ce perioada de post este pentru Paști. „Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima! Încearcă-mă, și cunoaște-mi gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea, și du-mă pe calea veșniciei!” (Ps. 139:23-24). Fie ca orice inimă să-I pregătească loc… curățând casa!

În al treilea rând, zidește în familia ta o anticipare, o așteptare și o bucurie centrată în Dumnezeu – în special pentru copii. Dacă ești încântat de Hristos, și ei vor fi. Dacă poți face Crăciunul să fie încântător doar cu lucruri materiale, cum vor ajunge copiii tăi să înseteze după Dumnezeu? Îndreaptă eforturile imaginației tale așa încât în copiii tăi să se nască uimirea venirii vizibile a Împăratului.

În al patrulea rând, dedică-te mult studiului Scripturii și memorează pasaje deosebite! „Nu este Cuvântul Meu ca un foc, zice Domnul?” (Ier. 23:29)! Veniți laolaltă, în jurul acelui foc, în această perioadă de Advent. El este cald. El strălucește de culorile harului. El este vindecător pentru o mie de răni. El este lumină pentru nopțile întunecate.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus