Bucurii de Neclintit Tematică: Nașterea/întruparea lui Hristos

23 Decembrie / Darul de nedescris al lui Dumnezeu

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.

© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Căci, dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am căpătat împăcarea” (Rom. 5:10-11).

Cum primim practic împăcarea și desfătarea în Dumnezeu? Prin Isus Hristos, ceea ce înseamnă cel puțin că facem din portretul lui Isus din Biblie – adică lucrarea și cuvintele lui Isus din Noul Testament – esența conținutului bucuriei noastre înaintea lui Dumnezeu. Exaltarea în Dumnezeu lipsită de Hristos nu Îl onorează pe Hristos. Iar acolo unde Hristos nu este onorat, Dumnezeu nu este onorat.

În 2 Corinteni 4:4-6, Pavel descrie convertirea în două feluri. În versetul 4, el spune că ea înseamnă să vedem „strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu”. Apoi în versetul 6, el spune că ea înseamnă să vedem „slava lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos”. Cred că poți înțelege ideea în oricare caz. Îl avem pe Hristos, chipul lui Dumnezeu, și Îl avem pe Dumnezeu pe fața lui Hristos.

Pentru a exulta în Dumnezeu, ne bucurăm de ceea ce vedem și știm despre Dumnezeu în portretul lui Isus Hristos. Aceasta ajunge la plinătatea experienței atunci când dragostea lui Dumnezeu este turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, așa cum spune Romani 5:5. Iar acea experimentare suavă, dată de Duhul, a dragostei lui Dumnezeu este mijlocită pentru noi atunci când ne gândim la realitatea istorică din versetul 6: „Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți”.

Iată, deci, esența Crăciunului. Nu doar că Dumnezeu a procurat împăcarea noastră prin moartea Domnului Isus Hristos (Rom. 5:10) și nu doar că Dumnezeu ne face în stare să primim acea împăcare prin Domnul Isus Hristos, ci chiar acum noi ne bucurăm în Dumnezeu însuși, prin Duhul, prin Domnul nostru Isus Hristos (Rom. 5:11).

Isus a procurat împăcarea noastră. Isus ne face în stare să primim împăcarea și să deschidem acest dar. Iar Isus însuși strălucește ca darul de nedescris – Dumnezeu în trup – și stârnește în noi toată bucuria înaintea lui Dumnezeu.

Privește către Isus de acest Crăciun. Primește împăcarea pe care El a procurat-o. Nu pune darul pe raft fără să-l deschizi. Iar când îl deschizi, adu-ți aminte că Dumnezeu însuși este darul împăcării cu Dumnezeu.

Bucură-te în El. Fă din El desfătarea ta. Cunoaște-L ca pe comoara ta.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus