Bucurii de Neclintit Tematică: Viață creștină

12 Octombrie / Păzește-te de a-L sluji pe Dumnezeu

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.

© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului, și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva, El, care le dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile” (F.A. 17:24-25).

Noi nu Îl glorificăm pe Dumnezeu împlinindu-I nevoile, ci rugându-ne ca El să le împlinească pe ale noastre – și având încredere în răspunsul Lui, trăind în bucuria grijii Lui complete atunci când ne dăm viețile în dragoste față de alți oameni.

Aici, noi vedem esența veștii bune a hedonismului creștin. Adică insistența lui Dumnezeu ca noi să Îi cerem să ne ajute, astfel încât El să primească gloria. „Cheamă-Mă în ziua necazului, și Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!” (Ps. 50:15). Acest lucru ne face să vedem adevărul uimitor că trebuie să ne păzim de ideea că El ar avea nevoie de noi. Trebuie să ne păzim de a-L sluji pe Dumnezeu și trebuie să facem așa încât să Îl lăsăm pe El să ne slujească, ca nu cumva să furăm din gloria Lui. „El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva” (F.A. 17:25).

Acest lucru sună foarte ciudat. Majoritatea dintre noi credem că a-L sluji pe Dumnezeu este un lucru cu totul pozitiv. Noi nu ne-am gândit că a-L sluji pe Dumnezeu poate să fie o insultă la adresa Lui. Dar dacă ne gândim puțin la sensul rugăciunii, acest lucru devine clar.

În romanul Aventurile lui Robinson Crusoe, eroul principal a tratat Psalmul 50:12-15 ca textul favorit pentru a-și hrăni nădejdea în timp ce era pe acea insulă izolată. Dumnezeu spune, „dacă Mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție, căci a mea este lumea și tot ce cuprinde ea… Cheamă-Mă în ziua necazului, și Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!”

Asta înseamnă că există o modalitate de a-L sluji pe Dumnezeu care L-ar face să pară ca și cum ar avea nevoie de slujirea noastră. O, cât de atenți trebuie să fim să nu diminuăm harul puternic al lui Dumnezeu în Hristos. Isus a spus: „Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și dea viața răscumpărare pentru mulți!” (Marcu 10:45). El vrea să fie Cel ce slujește. El vrea să primească slava ca Dătător.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus