Bucurii de Neclintit Tematică: Evanghelia

9 August / Scopul Evangheliei

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci, dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am căpătat împăcarea” (Rom. 5:9-11).

De ce trebuie să fim mântuiți? Versetul 9 arată clar: de mânia lui Dumnezeu. „Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu”. Dar este acesta cel mai înalt, mai bun, mai complet și mai împlinitor scop al Evangheliei?

Nu. Versetul 10 spune: „cu mult mai mult… vom fi mântuiți prin viața Lui”. Apoi versetul 11 duce toate aceste lucruri mai sus, la țelul suprem al Evangheliei: „nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu”.

Acesta este binele final și cel mai înalt al Veștii Bune. După acesta nu mai există niciun alt „mai mult”. Pavel doar ne spune cum ajungem acolo: „prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am căpătat împăcarea”.

Țelul Evangheliei este să „ne bucurăm în Dumnezeu”. Cel mai înalt, mai deplin, mai profund și mai dulce bine al Evangheliei este Dumnezeu însuși, de care poporul Său răscumpărat se bucură.

În Hristos, Dumnezeu a devenit prețul (Rom. 5:6-8), și tot în El, Dumnezeu a devenit răsplata (Rom. 5:11).

Evanghelia este vestea bună că Dumnezeu a procurat pentru noi bucuria veșnică a lui Dumnezeu.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus