Bucurii de Neclintit Tematici: Harul lui Dumnezeu Viață creștină

1 Ianuarie – Har pentru noul an

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. 
© 2021, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul Lui față de mine n-a fost zadarnic; ba încă am lucrat mai mult decât toți: totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine (1 Cor. 15:10).

Harul nu este doar dispoziția lui Dumnezeu de a ne face bine atunci când noi nu merităm. El este o putere reală de la Dumnezeu care acționează și face ca lucrurile să se petreacă în noi și pentru noi.

Harul lui Dumnezeu acționa în apostolul Pavel pentru a-și împlini lucrarea dificilă: „prin harul lui Dumnezeu… am lucrat mai mult decât toți”. De aceea, când Pavel spune, „duceți până la capăt mântuirea voastră”, el adaugă, „căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, și vă dă și voința, și înfăptuirea bunei Sale plăceri” (Fil. 2:12-13, cf. ESV). Harul lui Dumnezeu este puterea de la Dumnezeu de a face lucruri bune în și pentru noi.

Acest har are o dimensiune trecută și una viitoare. El curge constant, în cascadă, peste lucrurile infinitezimale ale prezentului, din râul inepuizabil al harului care vine asupra noastră din viitor, alimentând rezervorul tot mai mare al harului din trecut.

​În următoarele cinci minute, vei primi har susținător care curge către tine din viitor și vei acumula alte cinci minute de har în rezervorul trecutului. Răspunsul adecvat față de harul pe care l-ai experimentat în trecut este recunoștința, iar răspunsul adecvat față de harul care îți este promis în viitor este credința. Noi suntem recunoscători pentru harul din anul trecut și suntem încrezători în harul viitor, pentru anul cel nou.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus