Bucurii de Neclintit Tematici: Legămintele Teologia legământului

4 Septembrie / Ce este nou în noul legământ

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel, după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; și Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu” (Ier. 31:33).

Isus zdrobește orice disociere absolută dintre porunci și dragoste.

El spune: „Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele…. Cine are poruncile Mele și le păzește, acela Mă iubește; și cine Mă iubește, va fi iubit de Tatăl Meu” (Ioan 14:15, 21). „Dacă păziți poruncile Mele, veți rămâne în dragostea Mea, după cum și Eu am păzit poruncile Tatălui Meu, și rămân în dragostea Lui” (Ioan 15:10).

Gândirea în termenii poruncilor și ai ascultării nu L-a oprit pe Isus să Se bucure de dragostea Tatălui Său. Iar El Se așteaptă ca gândirea noastră despre El ca Acela care poruncește să nu afecteze nici relația noastră de dragoste cu El.

Este crucial să conștientizăm acest lucru, pentru că relația din noul legământ pe care noi o avem cu Dumnezeu prin Isus Hristos nu este o relație dată de un legământ fără porunci. Diferența elementară dintre vechiul legământ dat de Dumnezeu prin Legea mozaică și noul legământ oferit de Dumnezeu prin Hristos nu este că un legământ a inclus porunci, iar altul nu.

Diferențele-cheie sunt că (1) Mesia, Isus, a venit și a vărsat sângele noului legământ (Matei 26:28; Evrei 10:29) astfel încât, de aici înainte, El este Mijlocitorul unui nou legământ, așa încât toată credința mântuitoare, care duce la păzirea legământului, este o credință conștiincioasă în El; (2) astfel, vechiul legământ a ajuns „vechi” (Evrei 8:13) și nu mai guvernează peste poporul noului legământ al lui Dumnezeu (2 Cor. 3:7-18; Rom. 7:4, 6; Gal. 3:19); și (3) inima nouă făgăduită și puterea Duhului Sfânt, care ne abilitează, au fost date prin credință.

În vechiul legământ, puterea harului care ne abilitează în ascultarea de Dumnezeu nu era revărsată atât de complet cum este după venirea lui Isus. „Domnul nu v-a dat minte să pricepeți, nici ochi să vedeți, nici urechi să auziți, până în ziua de azi” (Deut. 29:4). Ceea ce este nou în legământul cel nou nu este că în el nu ar exista porunci, ci că în el s-a împlinit făgăduința lui Dumnezeu! „Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor” (Ier. 31:33). „Voi pune Duhul Meu în voi, și vă voi face să urmați poruncile Mele și să păziți și să împliniți legile Mele” (Ezec. 36:27).

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus