Bucurii de Neclintit

29 martie / Sigur ca dragostea lui Dumnezeu pentru Fiul Lui

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? (Rom. 8:32).

Dumnezeu dezbracă fiecare durere de puterea ei distrugătoare. Trebuie să crezi acest lucru, altfel nu vei prospera, sau poate că nici nu vei supraviețui ca un creștin în fața presiunilor și ispitelor vieții moderne.

Există atâta durere, atâtea decepții și descurajări, atâtea controverse și presiuni. Nu știu unde m-aș fi îndreptat dacă n-aș fi crezut că Dumnezeul atotputernic ia fiecare decepție, fiecare descurajare, fiecare controversă, fiecare presiune și fiecare durere, și o dezbracă de puterea ei distrugătoare, făcând-o să lucreze spre creșterea bucuriei mele în Dumnezeu.

Ia aminte bine la cuvintele uimitoare ale lui Pavel din 1 Corinteni 3:21-23: „Nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre: fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare; toate sunt ale voastre, și voi sunteți ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu”. Lumea este a noastră. Viața este a noastră. Moartea este a noastră. De aici, eu înțeleg că Dumnezeu domnește atât de suprem pentru aleșii Lui, încât orice lucru cu care ne confruntăm în viața de ascultare și slujire va fi supus prin mâna puternică a lui Dumnezeu și făcut slujitor sfințeniei noastre și bucuriei noastre veșnice în Dumnezeu.

Dacă Dumnezeu este de partea noastră și dacă El este Dumnezeu, atunci este adevărat că nimic nu poate avea succes împotriva noastră. El nu Și-a scutit propriul Fiu, ci L-a dat pentru noi toți, astfel că El ne va da infailibil și liber toate lucrurile împreună cu El – toate lucrurile – lumea, viața, moartea și Dumnezeu însuși.

Romani 8:32 este un prieten prețios. Făgăduința harului viitor de la Dumnezeu este pur și simplu copleșitoare. Dar fundamentul este cu totul important, iar eu l-am denumit logica Raiului. Aici este un loc în care să stăm împotriva tuturor obstacolelor. Dumnezeu nu L-a scutit nici pe propriul Fiu! De aceea… de aceea! Logica Raiului, a Cerului! De aceea, cu atât mai mult El nu va scuti niciun efort ca să ne dea toate lucrurile pentru care Hristos a murit – toate lucrurile, toate lucrurile bune și toate lucrurile rele lucrează împreună spre binele nostru!

​Totul este la fel de sigur pe cât este de cert că El L-a iubit pe Fiul Său!

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus