Bucurii de Neclintit Tematică: Nașterea/întruparea lui Hristos

7 Decembrie / Mesia al magilor

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.

© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din Răsărit la Ierusalim, și au întrebat: ‘Unde este Împăratul de curând născut al Iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit, și am venit să ne închinăm Lui’” (Matei 2:1-2).

 Spre deosebire de Luca, Matei nu descrie venirea păstorilor să-L viziteze pe Isus la staul. El se concentrează pe cei străini – Neamurile, cei ce nu erau evrei – care au venit din Orient ca să se închine lui Isus. De aceea, Matei Îl ilustrează pe Isus la începutul și la finele Evangheliei lui ca pe un Mesia universal, pentru toate popoarele, nu doar pentru evrei. Aici, primii închinători sunt magi de la curți împărătești, sau astrologi ori înțelepți nu din Israel, ci din Orient, probabil din Babilon. Ei erau dintre Neamuri, necurați potrivit legilor ceremoniale din Vechiul Testament.

La finele Evangheliei după Matei, ultimele cuvinte ale lui Isus sunt acestea: „Toată puterea Mi-a fost dată în Cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate Neamurile” (Matei 28:18-19). Acest lucru nu doar că a deschis ușa pentru noi, Neamurile, ca să ne bucurăm de Mesia, ci a adăugat dovada că El era Mesia pentru că una dintre profețiile rostite repetat era că popoarele și regii urmau să vină înaintea Lui, recunoscându-L ca Stăpânul lumii. Un astfel de exemplu este Isaia 60:3:

„Neamuri vor umbla în lumina Ta, și împărați în strălucirea razelor Tale”.

Astfel, Matei adaugă dovada calității mesianice a lui Isus și arată că El este Mesia – un Împărat, Cel promis pentru toate popoarele, nu doar pentru Israel.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus