Bucurii de Neclintit

21 mai / Dumnezeu lucrează pentru tine

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

Îmi ridic ochii spre munți… De unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul; Cel ce te păzește, nu va dormita (Ps. 121:1-3).

Ai nevoie de ajutor? Eu da. Unde îl cauți?

Când psalmistul și-a ridicat ochii spre munți și și-a pus întrebarea, „De unde-mi va veni ajutorul?”, el a răspuns, „Ajutorul îmi vine de la Domnul” – nu de la munți, ci de la Dumnezeul care a creat munții. „Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul”.

De aceea, el și-a reamintit două adevăruri deosebite: că Dumnezeu este un Creator puternic peste toate problemele vieții; și că Dumnezeu nu doarme niciodată. „Cel ce te păzește, nu va dormita”.

Dumnezeu lucrează neobosit. El nu obosește niciodată. Gândește-te la Dumnezeu ca la Acela care lucrează în viața ta. Da, este ceva uimitor. Noi suntem înclinați să ne gândim la noi înșine ca și cum noi am lucra în viața lui Dumnezeu. Dar Biblia vrea ca, mai înainte de toate, noi să fim uimiți de adevărul că Dumnezeu lucrează în viețile noastre: „cum niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se, și cum nici n-a văzut vreodată ochiul așa ceva: anume ca un alt dumnezeu afară de Tine să fi făcut asemenea lucruri pentru cei ce se încred în El” (Isaia 64:4).

Dumnezeu lucrează pentru noi clipă de clipă. El nu ia zile libere și nici nu doarme. În fapt, El este atât de sârguincios în lucrarea Sa pentru noi, încât caută să lucreze tot mai mult pentru cei ce cred în El: „Domnul Își întinde privirile peste tot pământul, ca să îi sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui” (2 Cron. 16:9).

Dumnezeu iubește să Își manifeste puterea neobosită, înțelepciunea și bunătatea lucrând pentru cei care cred în El. Trimiterea Fiului Său, Isus, a fost principala cale prin care Tatăl ne-a arătat acest lucru: „Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească” (Marcu 10:45). Isus lucrează pentru ucenicii Lui. El le slujește. Evanghelia nu este un semn care să spună: „ai nevoie de ajutor”. Ea este un semn care spune: „ajutorul îți este la dispoziție”.

Aceasta este ceea ce trebuie să credem – să credem cu adevărat – ca să ne putem „bucura totdeauna” (1 Tes. 5:16), ca să Îi „mulțumim totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile” (Efes. 5:20), ca să avem „pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere” (Fil. 4:7), ca să „nu ne îngrijorăm de nimic” (Fil. 4:6), ca să ne urâm viețile „în lumea aceasta” (Ioan 12:25) și ca să „îl iubim pe aproapele ca pe noi înșine” (cf. Matei 22:39).

​Ce adevăr! Ce realitate! Dumnezeu stă treaz toată ziua și toată noaptea, lucrând pentru cei ce cred în El.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus