Bucurii de Neclintit

11 martie / Două adevăruri infinit de puternice și blânde

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: ,Hotărârile Mele vor rămânea în picioare, și Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea’” (Isaia 46:10).

Cuvântul „suveranitate” (asemenea cuvântului „Trinitate”) nu apare în Biblie ca atare. Noi îl folosim când ne referim la adevărul că Dumnezeu se află în posesia controlului suprem al lumii, de la intriga internațională cea mai mare până la moartea celei mai neînsemnate păsări din pădure.

Iată cum prezintă Biblia acest lucru: „Eu sunt Dumnezeu, și nu este altul… ,Hotărârile Mele vor rămâne în picioare, și Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea’” (Isaia 46:9-10). „[Dumnezeu] face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului, și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei Lui, nici să-I zică: ‚Ce faci?’” (Dan. 4:35). „Dar hotărârea Lui este luată, cine I se va împotrivi? Ce-I dorește sufletul, aceea face. El Își va împlini dar planurile față de mine” (Iov 23:13-14). „Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea” (Ps. 115:3).

Un motiv pentru care această doctrină este atât de prețioasă pentru credincioși este că știm că dorința cea mare a lui Dumnezeu este să Își manifeste îndurarea și bunătatea față de cei ce cred în El (Efes. 2:7; Ps. 37:3-7; Prov. 29:25). Suveranitatea lui Dumnezeu înseamnă că planul Lui cu noi nu poate fi împiedicat. El nu poate eșua.

Nimic, absolut nimic nu cade asupra celor „care Îl iubesc pe Dumnezeu” și care „sunt chemați după planul Lui”, ci El ne dă binele cel mai profund, cel mai înalt și cel mai de durată (Rom. 8:28; Ps. 84:11).

Iată de ce îmi place să spun că îndurarea și suveranitatea lui Dumnezeu sunt doi stâlpi gemeni pe care viața mea se sprijină. Ele sunt nădejdea viitorului meu, energia slujirii mele, centrul teologiei mele, tăria legăturii din căsnicia mea, cel mai bun medicament în toate bolile mele, remediul la toate descurajările prin care trec.

​Iar când va veni momentul să mor (mai devreme sau mai târziu), aceste două adevăruri vor rămâne alături de mine și mă vor înălța la Dumnezeu cu mâini infinit de puternice și infinit de blânde.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus