Bucurii de Neclintit

24 februarie / Dumnezeu deschide inima

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

Una dintre ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu, și asculta. Domnul i-a deschis inima, ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel (F.A. 16:14).

Oriunde a predicat Pavel, unii au crezut, alții nu. Cum trebuie să înțelegem noi de ce unii dintre cei ce erau morți în greșeli și păcate (Efes. 2:1, 5) au crezut, iar alții nu?

Motivul pentru care unii nu au crezut este că ei „nu l-au primit” (F.A. 13:46), pentru că, pentru ei, mesajul Evangheliei era „o nebunie; și nici nu îl pot înțelege” (1 Cor. 2:14). Gândirea carnală „este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci, ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, și nici nu poate să se supună” (Rom. 8:7).

Oricine aude și respinge Evanghelia „urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele” (Ioan 3:20). Ei rămân cu „mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor” (Efes. 4:18). Aceasta este o ignoranță vinovată. Adevărul este disponibil, dar „ei înăbușă adevărul în nelegiuirea lor” (Rom. 1:18).

Dar atunci de ce unii cred, dacă toți sunt în această stare de împietrire răzvrătită a inimii, morți în nelegiuirile lor? Cartea Faptelor Apostolilor ne răspunde în cel puțin trei feluri diferite. Un răspuns este că aceștia au fost rânduiți să creadă. Când Pavel a predicat în Antiohia Pisidiei, Neamurile s-au bucurat și „toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică, au crezut” (F.A. 13:48).

Un alt fel de a răspunde la dilema aceasta este că Dumnezeu le-a dat pocăința. Când sfinții din Ierusalim au auzit că Neamurile, nu doar evreii, răspundeau la Evanghelie, ei au spus: „Dumnezeu le-a dat deci și Neamurilor pocăință, ca să aibă viața” (F.A. 11:18).

Dar cel mai clar răspuns din Faptele Apostolilor la dilema de ce o persoană crede Evanghelia este că Dumnezeu îi deschide inima. Lidia este cel mai bun exemplu. De ce a crezut ea? Faptele Apostolilor 16:14 ne spune că „Domnul i-a deschis inima, ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel”.

​Dacă ești credincios în Isus, toate aceste lucruri s-au petrecut și în viața ta: ai fost rânduit să crezi; ți s-a dat harul să te pocăiești; și Domnul ți-a deschis inima. Tot restul vieții tale ar trebui să reverși din tine recunoștința plină de uimire în fața minunii că ești un credincios.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus