Bucurii de Neclintit

7 martie / Cum pot fi umplut cu Duhul?

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

Și tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca, prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde (Rom. 15:4).

Cum putem fi umpluți cu Duhul Sfânt? Cum putem avea parte de o revărsare a Duhului Sfânt asupra bisericilor noastre și asupra noastră, care să ne umple de o bucurie inegalabilă și să ne elibereze, să ne împuternicească pentru a-i iubi pe cei din jurul nostru în modalități atât de autentice încât să îi câștige pentru Hristos?

Răspuns: Meditează zi și noapte la făgăduințele incomparabile și dătătoare de speranță ale lui Dumnezeu. Așa cum ne arată Romani 15:4, aceasta a fost calea prin care Pavel și-a menținut inima plină de nădejde, bucurie și dragoste. „Și tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca, prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde”.

Siguranța completă a nădejdii vine din meditarea la făgăduințele Cuvântului lui Dumnezeu. Iar acest lucru nu intră în contradicție cu propoziția de la nouă versete mai târziu, care spune că Duhul Sfânt ne dă nădejde (Rom. 15:13). Cauza este că Duhul Sfânt este autorul divin al Scripturii. Cuvântul Lui este mijlocul lucrării Sale. Nu există nicio contradicție în felul în care El ne umple de nădejde umplându-ne de Cuvântul făgăduinței Lui.

Nădejdea nu este o oarecare emoție vagă care vine de nicăieri, ca o durere de stomac. Nădejdea este încrederea că viitorul minunat care ne este promis prin Cuvântul Duhului va deveni realitate. De aceea, a fi umpluți cu Duhul înseamnă să fim plini de Cuvântul Lui. Pentru a avea puterea Duhului trebuie să credem făgăduințele Cuvântului Lui.

​Cuvântul făgăduinței este ceea ce ne umple de nădejde, nădejdea ne umple de bucurie, iar bucuria curge manifestându-se în puterea și libertatea de a ne iubi aproapele. Iată ce este plinătatea Duhului Sfânt.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus