Bucurii de Neclintit

9 Iulie / Șase feluri în care Isus a luptat cu depresia

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

A luat cu El pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei, și a început să Se întristeze și să Se mâhnească foarte tare (Matei 26:37).

Biblia ne oferă un crâmpei uimitor din sufletul lui Isus din noaptea dinaintea răstignirii. Citește aceste lucruri și învață ceva din felul în care Isus a dus lupta Lui strategică cu întristarea și depresia.

El a ales câțiva prieteni apropiați, care să fie alături de El. „A luat cu El pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei” (Matei 26:37).

El Și-a deschis sufletul față de ei, spunându-le: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte” (Matei 26:38).

El le-a cerut să mijlocească și să ia parte la luptă cu El. „Rămâneți aici și vegheați împreună cu Mine” (Matei 26:38).

El Și-a revărsat inima în rugăciune înaintea Tatălui. „Tată, dacă este cu putință, depărtează de la Mine paharul acesta!” (Matei 26:39).

El Și-a liniștit sufletul bazându-Se pe înțelepciunea suverană a lui Dumnezeu. „Totuși nu cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu” (Matei 26:39).

El Și-a ațintit privirea către harul viitor glorios care Îl aștepta de cealaltă parte a Crucii. „Pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea, și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu” (Evrei 12:2).

Când apare ceva în viața ta care pare să îți amenințe viitorul, adu-ți aminte de acest lucru: asemenea celor pe care Isus le-a simțit în Ghetsimani, primele unde de șoc ale bombei din inima ta nu sunt păcat. Pericolul real este să te supui față de ele. Să cedezi. Să nu duci nicio luptă spirituală. Iar rădăcina acelei abandonări păcătoase este necredința – eșecul de a lupta pentru credința în harul viitor. Este eșecul de a te bucura de tot ceea ce Dumnezeu făgăduiește să fie pentru noi în Isus.

​În Ghetsimani, Isus ne arată o altă cale. Ea nu este lipsită de dureri și nici pasivă. Mergi după El! Găsește-ți prietenii spirituali de încredere. Deschide-ți sufletul față de ei. Cere-le să vegheze și să se roage împreună cu tine. Revarsă-ți sufletul înaintea Tatălui. Odihnește-te în înțelepciunea suverană a lui Dumnezeu. Și ațintește-ți privirea către bucuria care îți stă înainte, în făgăduințele prețioase și mărețe ale lui Dumnezeu.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus