Bucurii de Neclintit Tematică: Dărnicia

26 Ianuarie – Cel darnic primește slava

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2021, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui, și să împlinească în voi, cu putere, orice dorință de bunătate, și orice lucrare izvorâtă din credință, pentru ca Numele Domnului nostru Isus Hristos să fie proslăvit în voi, și voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Isus Hristos (2 Tes. 1:11-12).

Este o veste foarte bună că Dumnezeu a hotărât ca gloria Lui să fie preamărită prin punerea la lucru a harului Său.

Evident, Dumnezeu este glorificat prin puterea mâniei Sale (Rom. 9:22), Dar Noul Testament spune repetat (ca și Vechiul Testament, de exemplu în Isaia 30:18) că ar trebui să experimentăm harul lui Dumnezeu așa încât El să primească glorie.

Gândește-te la felul în care acest lucru funcționează în rugăciunea din 2 Tesaloniceni 1:11-12.

Pavel se roagă ca Dumnezeu să împlinească dorințele noastre bune.

Cum anume? El se roagă ca ele să fie împlinite „cu puterea” lui Dumnezeu. Altfel spus, el se roagă ca ele să fie lucrări izvorâte „din credință”.

De ce? Pentru ca Isus să fie glorificat în noi.

Asta înseamnă că Dătătorul primește gloria. Dumnezeu a dat puterea. Dumnezeu primește gloria. Noi avem credința, El dă puterea. Noi primim ajutorul, El primește gloria. Acesta este schimbul care ne menține smeriți și fericiți și care Îl dovedește pe El suprem și glorios.

Apoi Pavel spune că această glorificare a lui Hristos este potrivită cu „harul Dumnezeului nostru și al Domnului Isus Hristos”.

Răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea lui Pavel ca noi să ne bazăm pe puterea lui Dumnezeu în faptele bune este harul. Puterea lui Dumnezeu care te face capabil să faci ceea ce faci este harul.

Acesta este felul în care ea este ilustrată în practică în repetate rânduri în Noul Testament. Încrede-te în Dumnezeu pentru a primi puterea de a face binele, iar El primește gloria când tu primești ajutorul Lui.

Noi primim ajutorul, El primește gloria.

​Iată de ce viața creștină, nu doar convertirea creștină, este o veste bună.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus