Bucurii de Neclintit Tematică: Ascultarea de Dumnezeu

18 August / Nădejdea de a asculta de poruncile grele

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune… să se depărteze de rău și să facă binele” (1 Petru 3:10-11).

Există un singur motiv elementar pentru care noi nu ascultăm de poruncile lui Isus: nu avem încrederea din inimă că ascultarea ne va aduce mai multă binecuvântare decât neascultarea. Noi nu nădăjduim pe deplin în făgăduința lui Dumnezeu.

Ce a făgăduit El? Petru transmite mai departe învățăturile lui Isus în felul următor:

„Nu întoarceți rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați: să moșteniți binecuvântarea. Căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune… să se depărteze de rău și să facă binele” (1 Petru 3:9-11).

Urmându-L pe Isus, Petru nu se rușinează să ne motiveze la ascultarea de poruncile grele – cum este să nu întoarcem rău pentru rău – cu făgăduința unei bucurii mai mari. „Binecuvântați-i pe cei ce vă vorbesc de rău… ca să moșteniți binecuvântarea!” Vrei să te bucuri de viața veșnică? Întoarce-te de la rău! Înaintea ta stă bucuria veșnică! Oare nu este aceasta o răsplată suficientă ca să fugi acum de plăcerea răzbunării?

Îți va fi întotdeauna mai bine să asculți de Isus decât să nu asculți de El, chiar dacă ascultarea te-ar putea costa viața. Isus a spus:

„Adevărat vă spun că nu este nimeni, care să fi lăsat casă, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau copii, sau holde, pentru Mine și pentru Evanghelie, și să nu primească acum, în veacul acesta, de o sută de ori mai mult: case, frați, surori, mame, copii și holde, împreună cu prigoniri; iar în veacul viitor, viața veșnică” (Marcu 10:29-30).

Singura cale prin care avem parte de puterea de a-L urma pe Hristos pe calea costisitoare a dragostei este să fim umpluți de nădejde, cu încrederea tare că, dacă ne pierdem viața făcând voia Lui, o vom primi din nou și vor fi răsplătiți din plin în vecii vecilor.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus