Bucurii de Neclintit Tematică: Viață creștină

3 August / De ce ai un trup?

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți-L dar pe Dumnezeu în trupul vostru” (1 Cor. 6:20).

Dumnezeu nu a creat Universul fizic, material, vrând-nevrând. El a avut un scop, anume să adauge modalități în care slava Sa să se arate în afara Lui. „Cerurile spun slava lui Dumnezeu, și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui” (Ps. 19:1).

Trupurile noastre sunt incluse în aceeași categorie de lucruri fizice pe care Dumnezeu le-a creat cu acest scop. El nu Își va abandona planul de a Se proslăvi prin ființele omenești și prin trupurile noastre.

De ce Se preocupă Dumnezeu de toate aceste lucruri, ca și cum Și-ar murdări mâinile cu trupurile noastre putrezicioase și pătate de păcat ca să le refacă în trupuri ale învierii și să le îmbrace cu slavă și nemurire? Iată răspunsul: pentru că Fiul Său a plătit prețul morții astfel încât planul Tatălui cu Universul material să se împlinească, anume ca El să fie proslăvit în acesta, inclusiv în trupurile noastre, în vecii vecilor.

Asta este ceea ce pasajul nostru spune: „Căci ați fost cumpărați cu un preț [anume moartea Fiului Său]. Proslăviți-L dar pe Dumnezeu în trupul vostru”. Dumnezeu nu va ignora și nici nu va dezonora lucrarea Fiului Său. Dumnezeu va onora lucrarea Fiului înviind trupurile noastre din moarte, iar noi ne vom folosi trupurile pentru a-L proslăvi pe El în vecii vecilor.

Iată scopul pentru care ai acum un trup. Și iată de ce el va fi înviat pentru a fi asemenea trupului glorificat al lui Hristos.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus