Bucurii de Neclintit Tematică: Harul lui Dumnezeu

11 August / Timpurile diferite ale harului

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui, și să împlinească în voi, cu putere, orice dorință de bunătate, și orice lucrare izvorâtă din credință, pentru ca Numele Domnului nostru Isus Hristos să fie proslăvit în voi, și voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Isus Hristos” (2 Tes. 1:11-12).

Harul nu este doar dispoziția lui Dumnezeu de a ne face bine când noi nu merităm acest lucru – și noi numim acest lucru „favoare nemeritată”; harul lui Dumnezeu este și o putere de la Dumnezeu care acționează în viețile noastre și face ca lucruri bune să se petreacă în noi și pentru noi – și nici pe acestea nu le merităm.

Pavel a spus că noi împlinim hotărârile noastre de a face bine „prin puterea” lui Dumnezeu (v. 11). Și adaugă la finele versetului 12, „potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Isus Hristos”. Puterea care lucrează de fapt în viețile noastre pentru a face posibilă ascultarea care Îl înalță pe Hristos este o manifestare a harului lui Dumnezeu.

Putem vedea același lucru descris în 1 Corinteni 15:10:

„Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul Lui față de mine n-a fost zadarnic; ba încă am lucrat mai mult decât toți: totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine”.

Așadar, harul este o putere activă, prezentă, transformatoare, care face ascultarea posibilă.

De aceea, acest har, care se manifestă cu putere de la Dumnezeu în tine la un moment dat, este deopotrivă har trecut și har viitor. El a făcut deja ceva pentru tine sau în tine, astfel că este har din trecut. Și el urmează să facă ceva în și pentru tine, așa că este și har viitor – atât în cinci secunde, cât și în cinci milioane de ani de acum înainte.

Harul lui Dumnezeu curge constant în cascadă peste prezent, venind din râul inepuizabil al harului care curge către noi din viitor în rezervorul crescând al harului din trecut. În următoarele cinci minute vei primi har susținător care curge către tine din viitor – și poți avea încredere în asta; și vei acumula alte cinci minute de har în rezervorul harului din trecut – iar pentru aceasta îți aduci mulțumirile.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus