Bucurii de Neclintit Tematică: Adevăr

11 Ianuarie – Pasionat de Dumnezeu și adevăr

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2021, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

Și ce are a face dacă unii n-au crezut? Necredința lor va nimici ea credincioșia lui Dumnezeu? Nicidecum! Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși, după cum este scris: „Ca să fii găsit neprihănit în cuvintele Tale, și să ieși biruitor când vei fi judecat” (Rom. 3:3-4).

Preocuparea noastră pentru adevăr este expresia inevitabilă a atașamentului nostru față de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu există, El este măsura tuturor lucrurilor, iar ceea ce El crede despre toate lucrurile este măsura a ceea ce noi ar trebui să credem.

Indiferența față de adevăr înseamnă că suntem indiferenți față de Dumnezeu. A-L iubi pe Dumnezeu cu pasiune înseamnă să iubim adevărul cu pasiune. A fi focalizați pe Dumnezeu în viață înseamnă a fi mânați de adevăr în lucrare. Ceea ce nu este adevărat nu este de la Dumnezeu.

Gândește-te la următoarele patru grupuri de pasaje despre Dumnezeu și adevăr:

1) Dumnezeu este Adevărul

Romani 3:3-4 (Dumnezeu Tatăl): „Și ce are a face dacă unii n-au crezut? Necredința lor va nimici ea credincioșia lui Dumnezeu? Nicidecum! Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși”.

Ioan 14:6 (Dumnezeu Fiul): Isus i-a zis: „Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”.

Ioan 15:26 (Dumnezeu Duhul Sfânt): „Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine”.

2) A nu iubi adevărul aduce pierzarea veșnică

2 Tesaloniceni 2:10: cei ce sunt pe calea pierzării… n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți.

3) Trăirea creștină se bazează pe cunoașterea adevărului

1 Corinteni 6:15-16: „Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos, și voi face din ele mădulare ale unei curve? Nicidecum! Nu știți că cine se lipește de o curvă, este un singur trup cu ea?”

4) Trupul lui Hristos este zidit în dragoste pe adevăr

Coloseni 1:28: „Pe El Îl propovăduim noi, și sfătuim pe orice om, și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Isus”.

​Fie ca Dumnezeu să ne facă pasionați de El și de adevăr.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus