Bucurii de Neclintit Tematică: Evanghelia

23 Septembrie / Nădejde pentru cel mai mare păcătos

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Eu Mă îndur de cine vreau să Mă îndur, și am milă de cine vreau să am milă!” (Exod 33:19).

Moise avea nevoie de nădejdea că Dumnezeu chiar putea manifesta îndurare față de un popor încăpățânat care tocmai ce comisese idolatrie și Îl batjocorise pe Dumnezeul care îi scosese din Egipt.

Pentru a-i da lui Moise nădejdea și încrederea de care el avea nevoie, Dumnezeu a spus: „Eu Mă îndur de cine vreau să Mă îndur”. Cu alte cuvinte, „alegerile Mele nu depind de gradul de rău sau bine din om, ci doar de voia Mea liberă și suverană. De aceea, nimeni nu poate spune că el este prea rău ca să i se dea har”. Așa ceva ar implica faptul că Dumnezeu nu ar fi liber, iar alegerea n-ar fi necondiționată.

Doctrina alegerii necondiționate este doctrina măreață a nădejdii pentru cei mai răi dintre păcătoși. Ea înseamnă că, atunci când discutăm despre a fi un candidat pentru har, situația ta nu are nimic de-a face cu alegerea lui Dumnezeu. Aceasta este o veste bună.

Dacă nu ai fost născut din nou și adus la credința mântuitoare în Isus Hristos, nu te prăbuși în deznădejde crezând că putreziciunea excesivă sau împietrirea vieții tale din trecut formează un obstacol insurmontabil pentru lucrarea harului lui Dumnezeu în viața ta. Dumnezeu găsește plăcere să preamărească libertatea harului Său prin mântuirea celor mai răi păcătoși.

Întoarce-te de la păcatul tău! Cheamă-L pe Domnul. Chiar și în această devoțiune zilnică pe care o citești sau o asculți, El îți arată har și îți dă o încurajare puternică de a veni la El pentru a primi îndurare.

„Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna” (Isaia 1:18).

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus