Bucurii de Neclintit Tematici: Bucurie Persoana lui Hristos

24 Septembrie / Isus a căutat bucuria

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Să ne uităm țintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea, și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu” (Evrei 12:2).

Oare exemplul lui Isus contrazice principiul hedonismului creștin, anume că dragostea este calea bucuriei și că trebuie să o alegem tocmai din acest motiv, pentru ca nu cumva să avem o ascultare reticentă față de Cel preaînalt sau să ne complăcem în libertinism sub pretextul că suntem un instrument al harului ori să minimizăm răsplata făgăduită.

Evrei 12:2 pare să spună destul de clar că Isus nu a contrazis acest principiu.

Cea mai mare trudă a dragostei care a avut loc vreodată a fost posibilă pentru că Isus a căutat cea mai mare bucurie imaginabilă, anume bucuria de a fi înălțat la dreapta lui Dumnezeu în adunarea unui popor răscumpărat: „Pentru bucuria care-I era pusă înainte, [El] a suferit crucea!”

Spunând acest lucru, autorul vrea să Îl dea pe Isus ca un alt exemplu, alături de cele ale sfinților din Evrei 11, un exemplu al celor care sunt atât de nerăbdători și de încrezători în bucuria pe care Dumnezeu o oferă, încât ei resping „plăcerile de o clipă ale păcatului” (Evrei 11:25) și aleg tratamentul rău ca să se alinieze voii lui Dumnezeu.

De aceea, este nebiblic să spunem că cel puțin o parte din ceea ce L-a susținut pe Hristos în ceasurile întunecate din Ghetsimani era nădejdea bucuriei de dincolo de cruce. Acest lucru nu diminuează realitatea și măreția dragostei Lui față de noi, pentru că bucuria în care El a nădăjduit era bucuria de a-i duce pe mulți fii la slavă (Evrei 2:10).

Bucuria Lui este îndreptată către răscumpărarea noastră, care Îi aduce glorie lui Dumnezeu. Noi suntem părtași bucuriei cu Isus, iar Dumnezeu primește slava.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus