Bucurii de Neclintit

8 aprilie / Fă-l pe Satana să-și cunoască înfrângerea

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

Împotriviți-vă diavolului, și el va fugi de la voi (Iacov 4:7).

Cu cât mai real pare Satana în vremurile noastre – și mai evident activ – cu atât mai prețioasă va deveni biruința lui Hristos pentru cei care își pun credința în El.

Noul Testament ne învață că, atunci când Hristos a murit și a înviat, Satana a fost învins decisiv. Da, lui i s-a dat o vreme limitată de libertate, dar puterea lui împotriva copiilor lui Dumnezeu este frântă, iar distrugerea lui este sigură.

(1) „Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului” (1 Ioan 3:8).

(2) „El însuși [Hristos] a fost deopotrivă părtaș la ele [carne și sânge], pentru ca, prin moarte, să-l nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul” (Evrei 2:14).

(3) Dumnezeu „a dezbrăcat domniile și stăpânirile, și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce” (Col. 2:15).

Cu alte cuvinte, lovitura decisivă a fost dată la Calvar. Și, într-o zi, când se va încheia timpul limitat de libertate al Satanei, Apocalipsa 20:10 spune că „diavolul… a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă…. și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor”.

Ce înseamnă asta pentru aceia dintre noi, care Îl urmăm pe Isus Hristos?

(1) „Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus” (Rom. 8:1).

(2) „Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i socotește neprihăniți!” (Rom. 8:33).

(3) „Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru” (Rom. 8:38-39).

(4) „Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume” (1 Ioan 4:4).

(5) „Ei [sfinții] l-au biruit prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturisirii lor, și nu și-au iubit viața chiar până la moarte” (Apoc. 12:11).

​De aceea, „împotriviți-vă diavolului, și el va fugi de la voi!” El a fost învins, iar nouă ni s-a dat biruința. Acum, sarcina noastră este să trăim în acea biruință și să îl facem pe Satana să își cunoască înfrângerea.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus