Bucurii de Neclintit Tematici: Atributele lui Dumnezeu Credincioșia

23 Noiembrie / Când Dumnezeu jură pe Dumnezeu

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.

© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Fiindcă nu putea să Se jure pe unul mai mare decât El, S-a jurat pe Sine însuși, și a zis: ‚Cu adevărat te voi binecuvânta și îți voi înmulți foarte mult sămânța” (Evrei 6:13-14).

Există o Persoană a cărei vrednicie, cinste, demnitate, valoare, măreție, frumusețe și reputație înseamnă mai mult decât toate celelalte lucruri puse la un loc – ba chiar de zece mii de ori mai mult – anume Dumnezeu însuși. Astfel, când Dumnezeu face un jurământ, El jură pe Sine.

Dacă ar fi putut să meargă undeva mai sus, ar fi făcut acest lucru. De ce? Ca să îți dea o puternică încurajare în nădejde. Ceea ce Dumnezeu spune prin a Se jura pe Sine este că va fi imposibil ca El să Își încalce cuvântul făgăduinței de a ne binecuvânta, după cum este imposibil ca El să Se disprețuiască vreodată pe Sine.

Dumnezeu este cel mai de preț lucru din Univers. Nu există nimic mai prețios sau mai minunat decât El. Astfel, Dumnezeu jură pe Dumnezeu și, procedând astfel, El spune: „Vreau să ai cât de multă încredere în mine se poate”. Dacă ar fi fost posibil mai mult de atât, spune Evrei 6:13, El ar fi făcut acel lucru. „Fiindcă nu putea să Se jure pe unul mai mare decât El, S-a jurat pe Sine însuși”.

Dar acesta este Dumnezeul nostru, Dumnezeul care atinge culmile posibilității ca să îți dea o nădejde nezguduită în El. De aceea, aleargă la El și adăpostește-te în El. Întoarce-te de la toate speranțele superficiale ale lumii, care îți ucid sufletul, și pune-ți nădejdea în Dumnezeu. Nu există nimic și nimeni ca Dumnezeu, ca adăpost și stâncă a nădejdii.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus