Bucurii de Neclintit Tematică: Anxietatea

16 Noiembrie / De ce mă îngrijorez

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.

© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„… aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi (1 Petru 5:7).

Există o făgăduință potrivită fiecărui păcat pe care ești ispitit să îl comiți și fiecărei forme de necredință care te prinde nepregătit și care te face anxios. Iată câteva exemple:

Când mă îngrijorez că aș putea să mă îmbolnăvesc, eu mă lupt cu necredința folosind făgăduința: „De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea” (Ps. 34:19). Iar eu iau această făgăduință cutremurându-mă, știind „că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat” (Rom. 5:3-5).

Când mă îngrijorez că îmbătrânesc, eu mă lupt cu necredința prin această făgăduință: „până la bătrânețea voastră Eu voi fi Același, până la căruntețele voastre vă voi sprijini. V-am purtat, și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc” (Isaia 46:4).

Când mă îngrijorez legat de moarte, eu lupt cu necredința prin făgăduința că „niciunul dintre noi nu trăiește pentru sine, și niciunul dintre noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim; și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat ca să aibă stăpânire și peste cei morți, și peste cei vii” (Rom. 14:7-9).

Când mă cuprinde îngrijorarea că aș putea naufragia credința și să mă îndepărtez de Dumnezeu, eu mă lupt cu necredința folosind aceste făgăduințe: „Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos” (Fil. 1:6); și El „poate să îi mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei” (Evrei 7:25).

Așa că hai să ne luptăm, dar nu cu alți oameni, ci cu propria necredință. Ea este rădăcina îngrijorării, care, la rândul ei, este rădăcina atât de multor alte păcate.

De aceea, să ne ațintim privirile către făgăduințele foarte mari și prețioase ale lui Dumnezeu. Ia-ți Biblia, cere ajutorul Duhului Sfânt, pune-ți la inimă făgăduințele, și luptă lupta cea bună – ca să trăiești prin credința în harul viitor.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus