Tematici: Evanghelizare și misiune Lucrarea de misiune Categorie: Biserica și lucrarea bisericii

Ce este succesul în misiune și cum se măsoară

9Marks Ministries

Biblia ne învață mai multe elemente în acest sens, și o face cu o claritate convingătoare.

  1. Rezultatele în misiune vin de la Dumnezeu, nu din partea instrumentului omenesc.„Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească: așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic; ci Dumnezeu, care face să crească” (1 Cor. 3:6-7).
  2. Rolul nostru este cel de a propovădui credincios Evanghelia și de a ne pune încredere în Dumnezeu în ce privește rezultatele.„Și acum, știu că nu-mi veți mai vedea fața, voi toți aceia, în mijlocul cărora am umblat propovăduind Împărăția lui Dumnezeu. De aceea vă mărturisesc astăzi, că sunt curat de sângele tuturor. Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu” (F.A. 20:25-27).
  3. În consecință, adevăratul succes în misiune este măsurat prin credincioșie față de această lucrare, nu prin rezultatele imediate și vizibile.„Iată cum trebuie să fim priviți noi: ca niște slujitori ai lui Hristos, și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere de la ispravnici, este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui” (1 Cor. 4:1-2).
  4. Însăși natura misiunii creștine ține de credință. Noi „umblăm prin credință, nu prin vedere” (2 Cor. 5:7). Încercarea de a măsura rezultatele în misiune este adesea o încercare de a trăi prin vedere. Definirea succesului în termenii „credincioșiei” este dificil de acceptat, pentru că ea cere dependență totală de Dumnezeu.
Sus