Categorie: Evanghelia

Filtrează rezultatele

Tipuri de resurse

Autori

Tematici

Categorii

Serii

Reviste

Devoționale

167 rezultate pagina 2
Devoțional

23 Septembrie / Nădejde pentru cel mai mare păcătos

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Eu Mă îndur de cine vreau să Mă îndur, și am milă de cine vreau să am milă!” (Exod 33:19). Moise avea nevoie de nădejdea că Dumnezeu chiar putea manifesta îndurare față de un popor încăpățânat care tocmai […]

2 min
Devoțional

18 Septembrie / Singura libertate adevărată

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Și [Isus] le-a zis Iudeilor, care crezuseră în El: ‚Dacă rămâneți în cuvântul Meu, sunteți în adevăr ucenicii Mei; veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face slobozi’” (Ioan 8:31-32). Ce este libertatea adevărată? Tu ești liber? Iată […]

2 min
Devoțional

9 Septembrie / Harul trebuie să fie fără plată

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Ce lucru ai, pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit?” (1 Cor. 4:7). Imaginează-ți mântuirea ca pe o casă în care trăiești. Ea îți […]

2 min
Devoțional

28 August / Iertați pentru Numele lui Isus

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Pentru Numele Tău, Doamne, iartă-mi fărădelegea, căci mare este!” (Ps. 25:11). Cunoscând ce este drept, Dumnezeu nu Se consultă cu nicio autoritate superioară Lui. Vrednicia Lui este valoarea supremă din Univers. De aceea, când Dumnezeu face ce este […]

2 min
Devoțional

27 August / Isus îi va călca în picioare pe toți vrăjmașii noștri

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „În urmă, va veni sfârșitul, când El va da Împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere” (1 Cor. 15:24). Cât este de extinsă domnia lui […]

2 min
Devoțional

25 August / Când dragostea lui Dumnezeu este cea mai dulce

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt” (Efes. 5:25-26). Dacă speri doar să ai […]

2 min
Devoțional

24 August / Mesajul creației

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit; și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târâtoare” (Rom. 1:22-23). Ar fi o mare nebunie și […]

2 min
Devoțional

20 August / Pe Isus Îl căutai

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Toată puterea Mi-a fost dată în Cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate Neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată […]

2 min
Devoțional

9 August / Scopul Evangheliei

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci, dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu […]

2 min
Devoțional

2 August / Fără frică de moarte

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca, prin moarte, să îl nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să […]

3 min
articol

Acum este ziua mântuirii

„Acum este ziua mântuirii” (2 Cor. 6:2). Noi auzim frecvent discutându-se pe tema celor mai bune vremuri. Unii cântă perpetuu laudele „vremurilor bune de demult”, deși, dacă ar citi paginile istoriei, n-ar părea că vremurile de demult ar merita vreo laudă specială, decât dacă asuprirea, ignoranța, persecuția și suferința abundentă ar merita să fie tema […]

18 min
articol

O pierdere nespus de îngrozitoare

„Iar după aceea vine judecata” (Evrei 9:27). Dacă singurul timp pe care îl avem ca să ne asigurăm de veșnicia noastră este cel din această viață, oare cum ar trebui mustrați cei care risipesc și irosesc acest timp prețios al vieților lor pe deșertăciuni, și care neglijează marea lucrare pentru care au fost lăsați în […]

23 min
articol

Vremea s-a scurtat

„Vremea s-a scurtat” (1 Cor. 7:29). Timpul este scurt. Acest lucru ne inspiră. Ar trebui să ne aprindă de zel pentru acțiune imediată. Soarele aleargă înainte, iar clepsidra se golește. „Acum este vremea potrivită” (2 Cor. 6:2). Cei care Îl iubesc pe Domnul să fie prompți. Timpul pentru a face faptele pe care trebuie să […]

15 min
carte

Ce este Evanghelia?

Crezi vestea bună? Dacă da, știi în ce constă ea? Mulți oameni cred că, deoarece Dumnezeu este bun, El ne va accepta atât timp cât trăim vieți bune.

1 min
carte

Ce este predestinarea?

De ce îi mântuiește Dumnezeu pe unii, dar nu și pe alții? Biblia ne învață clar că noi nu contribuim cu nimic la mântuirea noastră. Ea este „darul lui Dumnezeu” (Efes. 2:8) și numai El mântuiește.

1 min
articol

Slujirile lui Hristos

„Da, El va zidi Templul Domnului, va purta podoabă împărătească, va ședea și va stăpâni pe scaunul Lui de domnie, va fi preot pe scaunul Lui de domnie” (Zah. 6:13). Voi vorbi acum despre slujirile pe care le împlinește Hristos ca Răscumpărător al nostru, având în vedere pasajul biblic de mai sus. În versetul 11 […]

25 min
articol

Hristos, Mijlocitorul noului legământ

„Isus, Mijlocitorul legământului celui nou” (Evrei 12:24). Isus Hristos este suma și chintesența1 Evangheliei, uimirea îngerilor, bucuria și triumful sfinților. Numele lui Hristos este suav, ca muzica pentru ureche, ca mierea pentru gură și ca un tonifiant pentru inimă. Voi ocoli contextul și voi vorbi doar despre lucrurile care fac obiectul studiului nostru de față. […]

18 min
Număr revistă

Nr. 19. Hristos, Mijlocitorul

De ce are nevoie omul de un mijlocitor care să facă împăcarea între el și Dumnezeu? Cum este Hristos acest Mijlocitor? Ce a făcut și face...

1 min
articol

Frumusețea convertirii

Pentru multe persoane, doctrina convertirii creștine pare să fie oricum, numai frumoasă nu. Ei spun că este coercitivă, argumentând că „nimeni nu mă poate forța să cred ceva”. Alții spun că este ofensatoare – „Cine crezi că ești să-mi spui că ceea ce cred și felul în care trăiesc sunt greșite?” Evident, în ochii unor […]

14 min
articol

Așa cum Hristos a iubit Biserica

Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea. (Efes. 5:25) Observați adevărul sublim și deosebit de important care ține de responsabilitățile vieții de familie, așa cum este statuat de apostol în fraza de mai sus, el fiind ca soarele în centrul planetelor, iluminându-le, determinând mișcarea lor și […]

22 min
articol

Cum aș putea ști dacă am fost convertit cu adevărat?

Prima epistolă a lui Ioan oferă mai multe „teste” care să îi ajute pe creștini în a cunoaște dacă au ajuns la credința mântuitoare în Hristos: 1. Testul credinței: „Oricine crede că Isus este Hristosul, este născut din Dumnezeu” (1Ioan 5:1a). Așadar, întreabă-te: Îmi pun eu credința în Isus Hristos în privința mântuirii mele? 2. Testul […]

3 min
articol

De ce este Iadul parte integrantă din Evanghelie

Tema Iadului ne face adesea să ne dorim să dăm ochii peste cap și să ne gândim imediat la cu totul altceva. Pentru unii, oroarea provocată de învățătura creștină privind Iadul – anume că acesta este un loc al chinului veșnic, conștient, unde vrăjmașii lui Dumnezeu sunt pedepsiți – i-a condus nu doar la a-și […]

12 min
Sus