Categorie: Evanghelia

Filtrează rezultatele

Tipuri de resurse

Autori

Tematici

Categorii

Serii

Reviste

Devoționale

170 rezultate pagina 2
carte

Convertit. De la Adam la Hristos

Convertit. De la Adam la Hristos se referă la ceea ce Dumnezeu face prin convertirea oamenilor, luându-ne din Adam și punându-ne în Hristos.

7 min
Devoțional

25 Decembrie / Trei daruri

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Copilașilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; și nu numai […]

6 min
carte

Avertismentele Evangheliei

Ce anume te reține să vii la Hristos, să primești mesajul Evangheliei? Ce obiecții ai care te împiedică să te întorci de pe căile lumii către Dumnezeu, Creatorul tău, cu credința deplină în Isus Hristos și cu pocăință față de păcat?

2 min
Devoțional

17 Noiembrie / Schimbarea este posibilă

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul” (Efes. 4:24). Creștinismul spune că schimbarea este posibilă. Schimbare profundă, fundamentală. Este posibil […]

3 min
Devoțional

13 Noiembrie / Nu-ți împietri inima

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Și cui S-a jurat El [Dumnezeu] că n-au să intre în odihna Lui? Nu S-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinței lor” (Evrei 3:18-19). Chiar […]

3 min
Devoțional

7 Noiembrie / Este dragostea lui Dumnezeu condiționată?

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Dar, în schimb, [Dumnezeu] ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura: ‚Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar le dă har celor smeriți’. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului, și el va […]

3 min
Devoțional

5 Noiembrie / Stai nepăsător față de mântuirea ta?

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare?” (Evrei 2:3). Există un sens al măreției în mintea ta în legătură cu mântuirea ta? Sau stai nepăsător față de ea? […]

3 min
carte

Doctrina pocăinței

Dar ce este pocăința? Cum poate fi caracterizată și, mai important, cum poate fi obținută?

2 min
carte

Vino la Isus

Știi foarte bine că ai păcătuit de mii de ori. Știi că ai căutat propriile plăceri, iar în cele mai bune fapte ale tale n-ai fost motivat de dorinţa de a fi plăcut lui Dumnezeu...

2 min
Devoțional

10 Octombrie / Cel mai bun pasaj biblic

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Pe El [Isus] Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-Și arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a […]

3 min
Devoțional

25 Septembrie / Viața atârnă de Cuvântul lui Dumnezeu

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „El le-a zis: ‚Puneți-vă la inimă toate cuvintele pe care vă jur astăzi să le porunciți copiilor voștri, ca să păzească și să împlinească toate cuvintele legii acesteia. Căci nu este un lucru fără însemnătate pentru voi; este […]

2 min
Devoțional

23 Septembrie / Nădejde pentru cel mai mare păcătos

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Eu Mă îndur de cine vreau să Mă îndur, și am milă de cine vreau să am milă!” (Exod 33:19). Moise avea nevoie de nădejdea că Dumnezeu chiar putea manifesta îndurare față de un popor încăpățânat care tocmai […]

2 min
Devoțional

18 Septembrie / Singura libertate adevărată

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Și [Isus] le-a zis Iudeilor, care crezuseră în El: ‚Dacă rămâneți în cuvântul Meu, sunteți în adevăr ucenicii Mei; veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face slobozi’” (Ioan 8:31-32). Ce este libertatea adevărată? Tu ești liber? Iată […]

2 min
Devoțional

9 Septembrie / Harul trebuie să fie fără plată

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Ce lucru ai, pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit?” (1 Cor. 4:7). Imaginează-ți mântuirea ca pe o casă în care trăiești. Ea îți […]

2 min
Devoțional

28 August / Iertați pentru Numele lui Isus

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Pentru Numele Tău, Doamne, iartă-mi fărădelegea, căci mare este!” (Ps. 25:11). Cunoscând ce este drept, Dumnezeu nu Se consultă cu nicio autoritate superioară Lui. Vrednicia Lui este valoarea supremă din Univers. De aceea, când Dumnezeu face ce este […]

2 min
Devoțional

27 August / Isus îi va călca în picioare pe toți vrăjmașii noștri

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „În urmă, va veni sfârșitul, când El va da Împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere” (1 Cor. 15:24). Cât este de extinsă domnia lui […]

2 min
Devoțional

25 August / Când dragostea lui Dumnezeu este cea mai dulce

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt” (Efes. 5:25-26). Dacă speri doar să ai […]

2 min
Devoțional

24 August / Mesajul creației

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit; și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târâtoare” (Rom. 1:22-23). Ar fi o mare nebunie și […]

2 min
Devoțional

20 August / Pe Isus Îl căutai

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Toată puterea Mi-a fost dată în Cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate Neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată […]

2 min
Devoțional

9 August / Scopul Evangheliei

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci, dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu […]

2 min
Devoțional

2 August / Fără frică de moarte

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca, prin moarte, să îl nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să […]

3 min
articol

Acum este ziua mântuirii

„Acum este ziua mântuirii” (2 Cor. 6:2). Noi auzim frecvent discutându-se pe tema celor mai bune vremuri. Unii cântă perpetuu laudele „vremurilor bune de demult”, deși, dacă ar citi paginile istoriei, n-ar părea că vremurile de demult ar merita vreo laudă specială, decât dacă asuprirea, ignoranța, persecuția și suferința abundentă ar merita să fie tema […]

18 min
Sus