Descriere

Copiii făgăduinței este continuarea cunoscutei cărți a lui Charles H. Spurgeon, Totul prin har. De data aceasta, autorul se focalizează pe felul în care Dumnezeu îi tratează pe cei credincioși, anume pe aceia care au avut parte de nașterea din nou prin lucrarea harului suveran, aplicată în suflet prin puterea Duhului Sfânt, potrivit făgăduinței.

Spurgeon pleacă de la discuția despre Isaac și Ismael din cartea Geneza, și analizează deopotrivă asemănările și deosebirile dintre cei doi și dintre toți aceia pe care cele două personaje biblice îi reprezintă, în aspecte precum originea, natura, caracterul, inima, preocupările și atitudinea față de Dumnezeu și față de făgăduințele legământului Lui. El arată convingător, cu argumente biblice imbatabile, cu tact, înțelepciune și claritate, cât de periculos poate fi ca un om să se mulțumească cu o religiozitate declarată față de Dumnezeu, dar lansează în același timp apeluri calde la pocăință și la credința în vestea bună a Evangheliei. Pentru Spurgeon, nu poate exista credincios adevărat fără făgăduința harului și fără harul făgăduinței, arătând că cei ce sunt mântuiți nu au parte de această binecuvântare infinită prin meritele lor, nicimăcar prin instrumentalitatea acțiunilor sau a lucrurilor omenești, ci doar prin bunătarea și harul suveran ale Domnului.

Ulterior, atenția autorului se concentrează aproape exclusiv pe felul în care cei credincioși se raportează la făgăduințele lui Dumnezeu în Hristos, potrivit legământului harului. Dovezile și argumentele lui Spurgeon sunt imbatabile, fiind puternic înrădăcinate în mărturia Scripturii despre credincioșia lui Dumnezeu față de poporul Său, în Domnul Isus Hristos, spre slava Sa exclusivă.

Cuprins

Capitolul 1. O CERNERE NECESARĂ

Capitolul 2. DOUĂ SEMINȚE

Capitolul 3. DOUĂ VIEȚI

Capitolul 4. NĂDEJDI DIFERITE

Capitolul 5. PERSECUȚIA COPIILOR FĂGĂDUINȚEI

Capitolul 6. DESPĂRȚIREA ȘI IZGONIREA

Capitolul 7. ALE CUI SUNT FĂGĂDUINȚELE?

Capitolul 8. FĂGĂDUINȚA UNUI DAR FĂRĂ PLATĂ

Capitolul 9. REALITATEA FĂGĂDUINȚEI

Capitolul 10. COMOARA SPECIALĂ A CREDINCIOȘILOR

Capitolul 11. PREȚUIREA FĂGĂDUINȚELOR

Capitolul 12. FIDEL FĂGĂDUINȚELOR LUI

Capitolul 13. REGULA FĂRĂ EXCEPȚIE

Capitolul 14. ÎNSUȘIREA FĂGĂDUINȚEI

Capitolul 15. SUSȚINEREA FĂGĂDUINȚEI

Capitolul 16. FĂGĂDUINȚA VIEȚII DE ACUM

Capitolul 17. CAUTĂ FĂGĂDUINȚELE

Capitolul 18. VREMEA FĂGĂDUINȚEI

Capitolul 19. FĂGĂDUINȚA DUHULUI

Capitolul 20. DOMNUL ISUS ȘI FĂGĂDUINȚELE

Recenzii

Informații despre carte

Preț

GRATUIT

Format

electronic, Acrobat Reader PDF, EPUB, GBOOKS

Nr. pagini

200

Data publicării

2023

Descarcă

Dacă nu știți cum să descărcați și să citiți fișierele PDF, Epub sau Mobi, găsiți instrucțiuni aici (întrebările 13-15).​

Sus