Tematici: Predicarea Predicarea expozitivă

Jubilarea expozitivă

Predicarea creștină ca închinare

John Piper 482 pagini

Descriere

John Piper face o afirmaţie convingătoare în această carte despre scopul predicării: ea este menită nu doar să fie o explicare a textului biblic, ci și să slujească drept mijloc pentru trezirea închinării în sine. Predicarea creștină este o minune rânduită de Dumnezeu care are ca scop trezirea vederii, savurării și arătării slavei lui Hristos.

Concentrând peste 40 de ani de experienţă de predicare, Piper le arată predicatorilor cum și ce să comunice din Cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât planul lui Dumnezeu pe pământ să avanseze prin predicare saturată biblic și centrată în Dumnezeu – cu alte cuvinte, prin jubilare expozitivă.

Această jubilare expozitivă acţionează în mâinile lui Dumnezeu ca mijlocul pentru transformarea celor care o aud în minte și inimă deopotrivă, în intelect și simţăminte, spre gloria lui Dumnezeu, Cel care a rânduit-o astfel.

„Piper arată felul în care adevărata predicare și adevărata închinare merg mână în mână în cea mai naturală cale. Țelul este să prezinte realitatea spirituală din spatele fiecărui text al Scripturii ca să onoreze intenția scriitorului uman și ca să înalțe gloria Autorului divin, care a inspirat textul. Aceasta este tema cărții de față. Citește-o lent, digeră-i conținutul cu atenție, apoi pune cu pioșenie principiile ei în practică”. / MIGUEL NÚÑEZ, păstor senior, International Baptist Church of Santo Domingo

„John Piper scrie cu convingerea expozitivă la care ne așteptăm, încurajându-i pe predicatori nu doar să spună ceea ce este adevărat, ci și să arate felul în care Biblia întărește acel adevăr. Aceasta este o scriere deosebită, exultând în puterea Evangheliei ce cuprinde toată Scriptura”. / BRIAN CHAPELL, păstor, Grace Presbyterian Church, Peoria, Illinois

Cuprins

Introducere

PARTEA ÎNTÂI. CONTEXTUL PREDICĂRII
Capitolul 1. Esența închinării creștine
Capitolul 2. Închinarea comună: biblică și frumos potrivită

PARTEA A DOUA. DE CE ESTE JUBILAREA EXPOZITIVĂ PARTE INTEGRANTĂ DIN ÎNCHINAREA COMUNĂ?
Capitolul 3. Felul în care Pavel a adus propovăduirea în Casa lui Dumnezeu
Capitolul 4. Patru rădăcini ale potrivirii frumoase a jubilării expozitive
Capitolul 5. Rădăcinile trinitariene ale jubilării expozitive

PARTEA A TREIA. CUM DEVINE PREDICAREA UN MIJLOC AL MINUNII ÎNCHINĂRII, ÎNTR-UN FEL SUPRANATURAL?
Capitolul 6. Jubilarea expozitivă: un act imposibil omenește cu un efect imposibil omenește
Capitolul 7. Jubilarea expozitivă prin credință: cum am căutat minunea în predicarea mea

PARTEA A PATRA. CUM DEVINE PREDICAREA UN MIJLOC AL MINUNII ÎNCHINĂRII, ÎNTR-UN FEL NATURAL?
Capitolul 8. Jubilarea expozitivă: iubindu-i pe oameni cu o gândire clară și o logică validă
Capitolul 9. „Astfel încât Crucea să nu fie golită de puterea ei”: pericolele elocvenței creștine

PARTEA A CINCEA. ATENȚIA RIGUROASĂ LA TEXT PENTRU PĂTRUNDEREA RADICALĂ ÎN REALITATE
Capitolul 10. Textul, realitatea și predica: cum să faci ca legăturile să fie clare
Capitolul 11. Arată cum realitatea strălucește prin cuvintele pasajului: trei exemple

PARTEA A ȘASEA. CE REALITATE SĂ PREDICĂM?
Capitolul 12. Predicarea în lumina viziunii atotcuprinzătoare a autorului DESPRE realitate
Capitolul 13. Jubilarea expozitivă și gloria lui Dumnezeu, Partea 1: țelul suprem al tuturor lucrurilor
Capitolul 14. Jubilarea expozitivă și gloria lui Dumnezeu, Partea 2: Cum este modelată fiecare predică
Capitolul 15. Jubilarea expozitivă și Hristos răStignit, Partea 1: Cum să ne lăudăm doar în Cruce în fiecare predică
Capitolul 16. Jubilarea expozitivă și Hristos răstignit, Partea 2: „Ca să trăim pentru neprihănire”
Capitolul 17. Jubilarea expozitivă și ascultarea credinței, Partea 1: Calea dragostei care duce la viață
Capitolul 18. Jubilarea expozitivă și ascultarea credinței, Partea 2: Umblarea după bucurie, dragoste și viața veșnică

PARTEA A ȘAPTEA. JUBILAREA EXPOZITIVĂ ȘI VECHIUL TESTAMENT
Capitolul 19. Jubilarea expozitivă și Vechiul Testament, Partea 1: Predicarea slavei lui Dumnezeu
Capitolul 20. Jubilarea expozitivă și Vechiul Testament, Partea 2: Predicarea lui Hristos răstignit
Capitolul 21. Jubilarea expozitivă și Vechiul Testament, Partea 3: Predicarea ascultării credinței

Gânduri de final

Despre Desiring God

Note bibliografice și explicative

Recenzii

„Piper arată felul în care adevărata predicare și adevărata închinare merg mână în mână în cea mai naturală cale. Acest lucru are loc când predicatorul lucrează cu grijă la exegeza textului prin ungerea Duhului și se ridică la amvon sub aceeași influență. Țelul este să prezinte realitatea spirituală din spatele fiecărui text al Scripturii ca să onoreze intenția scriitorului uman și ca să înalțe gloria Autorului divin, care a inspirat textul. Aceasta este tema cărții de față. Citește-o lent, digeră-i conținutul cu atenție, apoi pune cu pioșenie principiile ei în practică”. Miguel Núñez, păstor senior, International Baptist Church of Santo Domingo; președinte și fondator, Wisdom and Integrity Ministries

„John Piper scrie cu convingerea expozitivă la care ne așteptăm, încurajându-i pe predicatori nu doar să spună ceea ce este adevărat, ci și să arate felul în care Biblia întărește acel adevăr. El scrie totuși dincolo de așteptările noastre, când pune degetul său pastoral pe erorile cele mai mari care se manifestă în predicarea noastră expozitivă: eroarea moralizatoare (‚Fă asta!’) și eroarea înlocuirii (‚Nu poți face asta, așa că bucură-te de îndreptățire prin neprihănirea imputată’). În final, el susține predicarea de care avem nevoie, îndemnându-ne ca, în toate așteptările noastre, ‚să trasăm o linie roșie de la Cruce la înviere, la revărsarea Duhului Sfânt, la darea Scripturii, la minunea nașterii din nou răscumpărată cu sânge, la taina lui Hristos în noi, nădejdea slavei, la frumusețile pătrunzătoare ale lui Hristos, la stăpânirea de sine care Îl înalță pe Hristos și la sobrietate și dragoste’. Aceasta este o scriere deosebită, care exultă în puterea Evangheliei care cuprinde toată Scriptura”. Brian Chapell, păstor, Grace Presbyterian Church, Peoria, Illinois

„Noua carte a lui John Piper pe tema predicării este un vis împlinit. Personal am așteptat această carte vreme de aproape douăzeci de ani. Prima carte a lui Piper despre predicare a fost monumentală. Aceasta este mai bună. Și așteptarea a meritat”. Jason C. Meyer, păstor cu predicarea și viziunea, Bethlehem Baptist Church, Minneapolis

„Piper a scris peste cincizeci de cărți, așa că este un pic revoltător să sugerezi că Jubilarea expozitivă este cea mai bună carte a lui. Dar cred că putem spune asta. Poate că motivul este că, asemenea lui John, și eu sunt predicator și am fost instruit, mustrat, încurajat profund și am primit o nădejde mai mare pentru propria slujire prin gândurile pe care el le oferă în această carte. Eu am încredere că John are mult mai multe de spus, dar în ce mă privește, aceasta este culminarea contribuției lui la lucrarea pastorală. Citește această carte și dacă nu ești păstor sau predicator. Dacă ești implicat cu totul în lucrare, sapă adânc în acest tezaur imens de gânduri omiletice. Am convingerea că, dacă vei face asta, ea va transforma radical abordarea ta față de Cuvântul lui Dumnezeu și față de pasiunea cu care îl predici”. Sam Storms, păstor principal cu predicarea și viziunea, Bridgeway Church, Oklahoma City

„Cartea lui John Piper, Jubilarea expozitivă este pe bună dreptate dedicată lui Martyn Lloyd-Jones, pentru că poate fi foarte bine pentru generația actuală ceea ce Preaching and Preachers [Predicare și predicatori] a făcut într-un fel unic pentru cele anterioare – să instruiască, să smerească, să provoace și să inspire. Aici se găsesc combinate căldură și lumină – ceea ce Lloyd-Jones denumirea ‚logica înflăcărată’. Toate accentele pe care am ajuns să le aștept de la Piper se găsesc aici: centralitate în Dumnezeu, focalizare pe Hristos, saturare în Duhul, cu atenție riguroasă acordată textului Scripturii și convingere teologică pasionată. Piper ilustrează o onestitate care ‚te ia de gât’ și un simț al greutății de slavă ce caracterizează adevărata închinare. Aceasta este o carte în care Dumnezeu însuși ocupă locul central. Jubilarea expozitivă este o lucrare uimitoare, un fel de carte care te face să vrei mai mult. Ea ne aruncă în țărână, apoi ne așeză pe picioarele noastre, și astfel ne face să vrem să fim mai buni și să slujim mai bine pentru Dumnezeu. Este pur și simplu o lectură obligatorie pentru orice predicator al Evangheliei”. Sinclair B. Ferguson, profesor de teologie sistematică, Reformed Theological Seminary

„Prima dată când l-am auzit pe John Piper predicând Biblia, abia trecusem de 20 de ani și nu văzusem niciodată ceva asemănător pasiunii și puterii care izvorau dintr-un zel înrădăcinat și legat de textul biblic. Și acesta a ajuns să fie un model de urmat pentru mine. Sunt recunoscător că el a scris lecții deosebite pe parcursul a peste 30 de ani de ‚jubilare expozitivă’ pentru generații la rând. Pe aceste pagini se găsește aur, și sunt dornic ca următorul grup al celor care vor propovădui vestea bună a Evangheliei să fie modelat de ele. În aceste vremuri grele avem disperată nevoie de predicare serioasă”. Matt Chandler, păstor principal, The Village Church, Dallas, Texas; președinte, rețeaua de biserici Acts 29; autor, The Mingling of Souls și The Explicit Gospel

„Este o schimbare aducătoare de prospețime să citești o carte care nu conține aproape nimic despre tehnică, ci se concentrează mai degrabă pe învățătura Bibliei despre natura și privilegiul extraordinar al sarcinii – și, mai presus de orice, despre măreția lui Dumnezeu, ai cărui slujitori suntem și ale cărui glorii suntem chemați să le proclamăm. Mulți predicatori vor fi stimulați de aceste pagini, așa cum am fost eu, să continue să se dedice sarcinilor solemne și bucuroase de a explica Scriptura și de a jubila în Dumnezeu”. Vaughan Roberts, rector, St. Ebbe’s, Oxford, Anglia; director, The Proclamation Trust; autor, God’s Big PictureInformații despre carte

Preț

GRATUIT

Format

electronic, Acrobat Reader PDF, EPUB, GBOOKS

Nr. pagini

482

Data publicării

2023

Descarcă

Dacă nu știți cum să descărcați și să citiți fișierele PDF, Epub sau Mobi, găsiți instrucțiuni aici (întrebările 13-15).​

Sus