Tematică: Teologia reformată

O expunere a credinței reformate

Heinrich Bullinger 208 pagini

Descriere

Scrisă cumva în peisajul ediției finale a Institutelor Religiei Creștine a lui Jean Calvin (1559), ca și în opoziție față de contrareforma romano-catolică marcată prin Conciliul de la Trent (1545-1563), lucrarea lui Bullinger a rezumat teologia reformată într-o manieră cuprinzătoare.

Începând cu Scriptura, ea trece mai departe la elementele fundamentale ale teologiei sistematice, în note caracteristic reformate și calviniste: predicarea Cuvântului lui Dumnezeu este Cuvântul lui Dumnezeu (cap. 1); Hristos este oglinda în care contemplăm alegerea noastră (cap. 10); providența și predestinarea sunt lucrări separate ale lui Dumnezeu; trupul și sângele lui Hristos sunt primite spiritual, nu trupește – adică prin Duhul Sfânt.

Dar chestiunile religioase practice sunt și ele de o importanță majoră: rugăciune și cântarea, chestiunea zilelor sfinte, catehizarea, vizitarea bolnavilor, îngroparea morților sunt toate discutate (cap. 23-26), ca și chestiunile legate de căsătorie și celibat, și rolul magistratului (cap. 29-30). Astfel, expunerea lui Bullinger, transformată în A Doua Mărturisire Helvetă de Credință, a fost o lucrare matură de teologie reformată potrivită pentru a doua parte a secolului al XVI-lea.

Cuprins

INTRODUCERE
Capitolul 1. DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ, CUVÂNTUL ADEVĂRAT AL LUI DUMNEZEU
Capitolul 2. DESPRE INTERPRETAREA SFINTEI SCRIPTURI ȘI DESPRE PĂRINȚII BISERICII, CONCILII ȘI TRADIȚII
Capitolul 3. DESPRE DUMNEZEU, UNITATEA ȘI TRINITATEA SA
Capitolul 4. DESPRE IDOLI SAU IMAGINI [ICOANE] ALE LUI DUMNEZEU, ALE LUI HRISTOS ȘI ALE SFINȚILOR
Capitolul 5. DESPRE ADORAREA, ÎNCHINAREA ȘI INVOCAREA LUI DUMNEZEU PRIN ISUS HRISTOS, SINGURUL MIJLOCITOR
Capitolul 6. DESPRE PROVIDENȚA LUI DUMNEZEU
Capitolul 7. DESPRE CREAȚIA TUTUROR LUCRURILOR: ÎNGERII, DIAVOLUL ȘI OMUL
Capitolul 8. DESPRE CĂDEREA OMULUI, PĂCATUL ȘI CAUZA PĂCATULUI
Capitolul 9. DESPRE LIBERUL ARBITRU ȘI PUTEREA OMULUI
Capitolul 10. DESPRE PREDESTINAREA ȘI ALEGEREA SFINȚILOR
Capitolul 11. DESPRE ISUS HRISTOS, DUMNEZEU ȘI OM ADEVĂRAT, SINGURUL MÂNTUITOR AL LUMII
Capitolul 12. DESPRE LEGEA LUI DUMNEZEU
Capitolul 13. DESPRE EVANGHELIA LUI ISUS HRISTOS, DESPRE FĂGĂDUINȚE ȘI DESPRE DUH ȘI SLOVĂ
Capitolul 14. DESPRE POCĂINȚA ȘI CONVERTIREA OMULUI
Capitolul 15. DESPRE ADEVĂRATA ÎNDREPTĂȚIRE A CELOR CREDINCIOȘI
Capitolul 16. DESPRE CREDINȚĂ ȘI FAPTELE BUNE, ȘI DESPRE RĂSPLĂTIREA LOR ȘI MERITELE OMULUI
Capitolul 17. DESPRE SFÂNTA ȘI CATOLICA BISERICĂ A LUI DUMNEZEU ȘI DESPRE SINGURUL CAP AL BISERICII
Capitolul 18. DESPRE SLUJITORII BISERICII, ORDINAREA ȘI RESPONSABILITĂȚILE LOR
Capitolul 19. DESPRE SACRAMENTELE BISERICII LUI HRISTOS
Capitolul 20. DESPRE SFÂNTUL BOTEZ
Capitolul 21. DESPRE SFÂNTA CINĂ A DOMNULUI
Capitolul 22. DESPRE ÎNTÂLNIRILE RELIGIOASE ALE BISERICII
Capitolul 23. DESPRE RUGĂCIUNILE BISERICII, CÂNTĂRI ȘI ORE CANONICE
Capitolul 24. DESPRE ZILE SFINTE, POSTURI ȘI ALIMENTE
Capitolul 25. DESPRE CATEHIZARE ȘI DESPRE MÂNGÂIEREA ȘI VIZITAREA BOLNAVILOR
Capitolul 26. DESPRE ÎNGROPAREA CELOR CREDINCIOȘI, GRIJA PENTRU CEI MORȚI, PURGATORIU ȘI APARIȚIA DUHURILOR
Capitolul 27. DESPRE RITUALURI ȘI LUCRURI NEIMPORTANTE
Capitolul 28. DESPRE POSESIUNILE BISERICII
Capitolul 29. DESPRE CELIBAT, CĂSĂTORIE ȘI FAMILIE
Capitolul 30. DESPRE MAGISTRAȚI [GUVERNAREA CIVILĂ]
Note bibliografice și explicative

Spune-ți opinia!

Informații despre carte

Preț

GRATUIT

Format

electronic, Acrobat Reader PDF, EPUB, GBOOKS

Nr. pagini

208

Data publicării

2024

Descarcă

Dacă nu știți cum să descărcați și să citiți fișierele PDF, Epub sau Mobi, găsiți instrucțiuni aici (întrebările 13-15).​

Sus