Categorie: Evanghelia

Filtrează rezultatele

Tipuri de resurse

Autori

Tematici

Categorii

Serii

Reviste

Devoționale

166 rezultate
carte

Înaintea porții strâmte

Cunoști pe cineva căruia i-a fost prezentată Evanghelia, dar este încă nemântuit? Charles Spurgeon tratează această categorie de oameni eliminând, rând pe rând, toate obstacolele și obiecțiile care s-ar putea afla în calea credinței mântuitoare.

2 min
carte

Calea credinței

Calea Credinței este o introducere în creștinism, destinată ajutării cititorului neobișnuit cu Scriptura să înțeleagă credința creștină.

1 min
carte

Prietenul păcătosului

„Prietenul păcătosului” a fost, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, cartea prin care Dumnezeu a găsit cu plăcere să aducă la mântuire mii de persoane.

2 min
carte

Vei fi cu noi în Cer?

„Vei fi cu noi în cer?” este o colecţie de 16 predici evanghelistice scurte, publicate de American Tract Society în anul 1825, fără a preciza autorul sau autorii acestora.

1 min
carte

Nu vor pieri niciodată

„Nu vor pieri niciodată” este o pledoarie logică, simplă, în favoarea doctrinei biblice a perseverenţei sfinţilor, adeseori denumită și doctrina siguranţei mântuirii.

3 min
carte

Păcătoșii în mâinile unui Dumnezeu mânios

Păcătoșii în mâinile unui Dumnezeu mânios a fost doar una din predicile obișnuite ale marelui predicator Jonathan Edwards, dar a rămas în istoria creștinismului ca model de predicare serioasă a mesajului mântuirii.

1 min
carte

Promite Evanghelia sănătate și prosperitate?

Cum pot credincioșii să spună care este diferența dintre o evanghelie falsă și cea adevărată? Scriind din experiență personală, Sean DeMars prezintă patru elemente de bază ale evangheliei prosperității și răspunde la întrebări precum, Este biblică evanghelia prosperității? și, Îmi promite Dumnezeu o viață prosperă material?

3 min
carte

Îi iubește Dumnezeu pe toți oamenii?

Un popular cântec pentru copii începe cu versul "știu că Isus mă iubește”. Unii sunt gata să creadă că sunt iubiți de Dumnezeu, dar alții se zbat să creadă asta în cazul lor. În această carte, Matt McCullough tratează acest subiect răspunzând la întrebarea, Îi iubește Dumnezeu pe toți oamenii?

3 min
carte

Marea Judecată

Trebuie să existe o judecată. Scriptura afirmă aceasta, și argumentele ei ar trebui să ne fie de ajuns.

1 min
carte

Adâncimile păcatului

Într-un succint studiu din Epistola lui Pavel către Romani, autorul tratează multiplele fațete ale păcatului. Astfel, el identifică 5 lucruri esențiale în această epistolă. 

1 min
carte

Convertit. De la Adam la Hristos

Convertit. De la Adam la Hristos se referă la ceea ce Dumnezeu face prin convertirea oamenilor, luându-ne din Adam și punându-ne în Hristos.

7 min
Devoțional

25 Decembrie / Trei daruri

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Copilașilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; și nu numai […]

6 min
carte

Avertismentele Evangheliei

Ce anume te reține să vii la Hristos, să primești mesajul Evangheliei? Ce obiecții ai care te împiedică să te întorci de pe căile lumii către Dumnezeu, Creatorul tău, cu credința deplină în Isus Hristos și cu pocăință față de păcat?

2 min
Devoțional

17 Noiembrie / Schimbarea este posibilă

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul” (Efes. 4:24). Creștinismul spune că schimbarea este posibilă. Schimbare profundă, fundamentală. Este posibil […]

3 min
Devoțional

13 Noiembrie / Nu-ți împietri inima

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Și cui S-a jurat El [Dumnezeu] că n-au să intre în odihna Lui? Nu S-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinței lor” (Evrei 3:18-19). Chiar […]

3 min
Devoțional

7 Noiembrie / Este dragostea lui Dumnezeu condiționată?

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Dar, în schimb, [Dumnezeu] ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura: ‚Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar le dă har celor smeriți’. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului, și el va […]

3 min
Devoțional

5 Noiembrie / Stai nepăsător față de mântuirea ta?

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare?” (Evrei 2:3). Există un sens al măreției în mintea ta în legătură cu mântuirea ta? Sau stai nepăsător față de ea? […]

3 min
carte

Doctrina pocăinței

Dar ce este pocăința? Cum poate fi caracterizată și, mai important, cum poate fi obținută?

2 min
carte

Vino la Isus

Știi foarte bine că ai păcătuit de mii de ori. Știi că ai căutat propriile plăceri, iar în cele mai bune fapte ale tale n-ai fost motivat de dorinţa de a fi plăcut lui Dumnezeu...

2 min
Sus