Tematică: Teologie sistematică

Esența creștinismului

Teologie în limbaj simplu

William S. Plumer 268 pagini

Descriere

Chiar dacă William Swan Plumer a fost recunoscut în comunitatea prezbiteriană americană drept un teolog rafinat și un intelectual, el a avut harul de la Dumnezeu să exerseze adesea abilitatea de a folosi un limbaj pe cât se poate de simplu, cu scopul de a face cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu oricui.

Cartea de faţă, chiar dacă nu tratează aspecte de profunzime sau învăţături oarecum disputate ale credinţei creștine, are meritul de a se focaliza pe lucrurile esenţiale care ţin de Cuvântul lui Dumnezeu, cunoașterea Lui și mântuirea omului.

​Creștinul de rând o va preţui, fără îndoială, pentru că va putea astfel să aibă acces la un adevărat compendiu de teologie concentrată pe aspectele esenţiale ale credinţei, scris pe înţelesul lui.

Însă este interesant de observat că și credincioșii cu o bogată cunoștinţă biblică au ajuns să aprecieze cartea lui Plumer, pentru că, adeseori, și ei au nevoie să “coboare” din studiul complicaţiilor aparente ale Scripturii, adăpându-se din învăţătura de bază a creștinismului și revenind la crucea lui Hristos, oridecâte ori ispita intelectualismului se apropie de ei.

„Întreaga natură a omului este afectată de păcat. Mintea îi este întunecată, voința îi este coruptă, conștiința – pângărită, memoria – spurcată, imaginația – depravată, gura îi este un izvor nesecat de spurcăciuni, limba este înșelătoare, sub ea are venin de aspidă, picioarele îi aleargă repede să verse sânge, ochii îi sunt plini de curvie și inima îi este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea” (W.S. Plumer).

Cuprins

1. Teologia
2. Rațiune și Revelație
3. Adevărul divin: extraordinar, dar deseori tainic
4. Termeni folosiți
4. Cuvântul lui Dumnezeu
6. Numele și titlurile lui Dumnezeu
7. Atributele lui Dumnezeu
8. Trinitatea
9. Creația
10. Providența lui Dumnezeu
11. Omul – păcătos
12. Omul poate fi mântuit
13. Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul Omului
14. Hristos, Mijlocitorul
15. Hristos – Profet, Preot și Rege
16. Gloria lui Hristos în slujirile Lui
17. Oamenii trebuie să Îl primească pe Hristos și să creadă Evanghelia
18. Pocăința
19. Schimbarea inimii
20. Justificarea
21. Sfințirea
22. Rugăciunea
23. Legea lui Dumnezeu
24. Legea lui Dumnezeu, tabla a doua
25. Mărturisirea credinței
25. Păstrarea sfinților în har
27. Moartea
28. Învierea
29. Judecata
30. Raiul
31. Iadul
32. Concluzii

Recenzii

Informații despre carte

Preț

GRATUIT

Format

electronic, Acrobat Reader PDF, EPUB, MOBI

Nr. pagini

268

Data publicării

2016

Descarcă

Dacă nu știți cum să descărcați și să citiți fișierele PDF, Epub sau Mobi, găsiți instrucțiuni aici (întrebările 13-15).​

Sus