Tematici: Discernământul Dispensaționalism

Istoria problematică a dispensaționalismului

Mark Sarver 118 pagini

Descriere

În ciuda accesului tot mai larg la informaţii, tot mai puțini credincioși cunosc istoria adevărată a creștinismului. Când vine vorba de mișcările teologice care au influențat semnificativ lumea și gândirea evanghelică în ultimii 200-300 de ani, această lipsă de cunoaștere a istoriei intră pe un tărâm care nu are impact doar în cultura evanghelică și nivelul de cunoștințe generale despre creștinism. De data aceasta, avem de-a face cu o mulțime de aspecte care au caracter practic și un impact semnificativ în felul cum credincioșii citesc și interpretează Scriptura, în gândirea și viața practică, ba chiar în felul cum Evanghelia este propovăduită.

De aceea, chiar dacă studiul istoriei creștinismului nu poate înlocui niciodată citirea și studiul atent al Cuvântului lui Dumnezeu, totuși acesta îi poate revela credinciosului sârguincios sursele multora dintre erorile care au devenit, încetul cu încetul, prevalente în gândirea creștină și în studiul și interpretarea Scripturii.

Istoria dispensaţionalismului (cunoscut adesea prin învăţăturile privind răpirea secretă a Bisericii și împărăţia milenară a Israelului naţional) nu face excepţie de la această regulă, ba chiar poate fi obiectul unui manual asupra felului cum circumstanțele și neatenția credincioșilor și a liderilor evanghelici au făcut loc unor erori grave. Deși nu face o analiză teologică atotcuprinzătoare a învățăturilor dispensaţionalismului, păstorul și profesorulMark Sarver se focalizează pe analiza istoriei acesteimișcări, concentrându-se pe circumstanţele care au dat nașteremișcării și care i-au favorizat
dezvoltarea.

Simpla lectură a acestei scurte prezentări a istoriei problematice a dispensaționalismului va fi ca un „deschizător de ochi”, spiritual vorbind, pentru mulți credincioși care, altfel cu sinceritate, îmbrățișează învăţăturile dispensaționaliste doar pentru că sunt „lamodă”. Lucrarea luiMark Sarver, el însuși crescut într-un mediu influențat puternic de aceste învăţături, este înainte de toate un apel călduros și frățesc adresat credincioșilor care le susțin să privească la izvoarele dispensaționalismului și să ia în considerare inconsecvențele și erorile acestuia, corectându-se.

Cuprins

CAPITOLUL 1. GÂNDIREA PROFETICĂ ÎNAINTE DE APARIȚIA DISPENSAȚIONALISMULUI
1.1. Introducere
1.2. Punctele de vedere mileniste dinainte de apariția dispensaționalismului
1.2.1. Biserica Primară
1.2.2. Evul Mediu
1.2.3. Perioada Puritană și a Reformei

CAPITOLUL 2. APARIȚIA ȘI DEZVOLTAREA DISPENSAȚIONALISMULUI ÎN ANGLIA SECOLULUI AL XIX-LEA
2.1. Trezirea „milenismului”
2.2. Edward Irving
2.3. John Nelson Darby
2.4. Răspândirea învățăturii lui Darby în Anglia

CAPITOLUL 3. DEZVOLTAREA ȘI RĂSPÂNDIREA DISPENSAȚIONALISMULUI ÎN AMERICA
3.1. Apariția milenismului în America secolului al XIX-lea
3.2. Ridicarea dispensaționalismului ca tabără semnificativă de mileniști
3.3. Mișcarea profetică și a conferințelor biblice
3.4. D. L. Moody și alianța trezirilor
3.5. Dispensaționalismul și fragmentarea milenismului
3.6. Expansiunea agresivă a dispensaționalismului

CAPITOLUL 4. DEZVOLTĂRI ȘI MODIFICĂRI MODERNE ÎN DISPENSAȚIONALISM
4.1. Dezvoltarea și răspândirea dispensaționalismului în America
4.2. Respingerea celor două căi de mântuire – prin ținerea Legii în Vechiul Testament, și prin credință în Noul Testament
4.3. Abandonarea ideii de separare între Israel și Biserică în starea veșnică
4.4. Aplicațiile secundare ale poruncilor și profețiilor din Vechiul Testament
4.5. Caracterul cumulativ al revelației
4.6. Un singur popor al lui Dumnezeu în toate veacurile
4.7. Patru categorii de dispensaționaliști

​NOTE BIBLIOGRAFICE ȘI EXPLICATIVE

Recenzii

Informații despre carte

Preț

GRATUIT

Format

electronic, Acrobat Reader PDF, EPUB, GBOOKS

Nr. pagini

118

Data publicării

2016, 2023

Descarcă

Dacă nu știți cum să descărcați și să citiți fișierele PDF, Epub sau Mobi, găsiți instrucțiuni aici (întrebările 13-15).​

Sus