Descriere

Bătălia Finală este ultimul mesaj transmis de către cunoscutul predicator Charles Haddon Spurgeon la Conferința Colegiului Biblic.

În cadrul acesteia se găsește esența luptelor sale cu teologii liberali, transpusă cu o înțelepciune remarcabilă sub forma unei chemări la “lupta cea bună a credinței”, chemare adresată celor ce aveau să fie după nu multă vreme slujitorii lui Dumnezeu în lucrarea pastorală.

Fiind manifestul final (dinaintea morții sale), Spurgeon pare că a sintetizat în Bătălia Finală câteva din aspectele cele mai importante care marchează și astăzi responsabilitatea unui lucrător adevărat al Evangheliei:

Citind atent acest ultim manifest al lui Spurgeon, nu veți rata să fiți îmbogățiți și încurajați de forța argumentelor sale și de pasiunea pentru Dumnezeu, pentru Scriptură și pentru Biserica Lui.

Omul care se înfierbântă în dragoste după Isus, găsește puțină nevoie pentru distracție. El n-are timp de mărunțișuri. El este cu totul dedicat mântuirii sufletelor, propovăduirii adevărului și lărgirii Împărăției Domnului nostru.

Scripturile, în sfera lor, sunt asemenea lui Dumnezeu în univers – atotsuficiente. În ele este revelată toată lumina și puterea de care mintea omului are nevoie în lucrurile spirituale.

Ar trebui să ne pregătim mesajele ca și cum totul ar depinde de noi, dar apoi să ne încredem în Duhul lui Dumnezeu, știind că totul depinde de El. Duhul Sfânt nu trimite pe nimeni la seceriș pentru a dormi printre lanuri, ci pentru a purta povara și pentru a îndura arșița zilei.

Dacă scopul nostru unic nu este acela de a-L preamări pe Domnul Isus, vom lucra singuri și vom lucra în zadar, căci zadarnice sunt retorica, muzica, arhitectura, energia și statutul social. 

Cuprins

Introducere
CAPITOLUL 1. ARMURA NOASTRĂ

          Sola Scriptura
          Nimic de adăugat
          Nimic de lăsat deoparte
          Testat
          Experimentat de noi înșine
          Să cunoaștem și să folosim mai mult Scriptura
          Cu mai multă pasiune
          Mai des
          Doar Cuvântul
          Siguri de inspirația Scripturii
          Biblia – infailibilă
          Fără compromis
          Hotărât și specific
CAPITOLUL 2. ARMATA NOASTRĂ
          Biserica – Trupul distinct al lui Hristos
          Biserica – reală sau statistică?
          Are biserica un viitor?
          Nevoia rugăciunii în biserică
          O biserică lucrătoare
          Biserica tuturor sfinților
          Cunoașterea adevărului
          Spiritul misionar al bisericii
          Predicatorii – slujitorii bisericii
          Predicatorii – exemple pentru turmele lor
CAPITOLUL 3. PUTEREA NOASTRĂ
          Dependența de Duhul Sfânt în pregătirea lucrării pastorale
          Dependența de Duhul Sfânt în predicare
          Dependența de Duhul Sfânt cu privire la rezultatele slujirii
          pastorale
          Cum să ne asigurăm de prezența Duhului Sfânt
          Cum nu lucrează Duhul Sfânt

Informații despre carte

Preț

GRATUIT

Format

electronic, Acrobat Reader PDF, EPUB, MOBI

Nr. pagini

119

Data publicării

2017

Descarcă

Dacă nu știți cum să descărcați și să citiți fișierele PDF, Epub sau Mobi, găsiți instrucțiuni aici (întrebările 13-15).​

Sus