Descriere

Bătălia Finală este ultimul mesaj al cunoscutului predicator Charles H. Spurgeon la Conferința Colegiului Biblic. În el se găsește esența luptelor sale cu teologii liberali, transpusă cu o înțelepciune remarcabilă sub forma unei chemări la “lupta cea bună a credinței”, chemare adresată celor ce aveau să fie după nu multă vreme slujitorii lui Dumnezeu în lucrarea pastorală. Fiind manifestul final (dinaintea morții sale), Spurgeon pare că a sintetizat în Bătălia Finală câteva dintre aspectele cele mai importante care marchează și astăzi responsabilitatea unui lucrător adevărat al
Evangheliei:
• prețuirea și mânuirea Cuvântului lui Dumnezeu cu credincioșie, încredere totală și pasiune;
• apărarea adevărurilor, clarității și simplității Evangheliei și combaterea ereziilor și erorilor;
• recunoașterea, prețuirea și slujirea adecvată a bisericii;
• identificarea, aprecierea, tânjirea și bizuirea pe lucrarea și puterea Duhului Sfânt în lucrarea pastorală.
Citind atent acest ultimmanifest al lui Spurgeon, nu veți rata să fiți îmbogățiți și încurajați de forța argumentelor sale și de pasiunea pentru Dumnezeu, pentru Scriptură și pentru Biserica Lui.

Cuprins

Introducere
CAPITOLUL 1. ARMURA NOASTRĂ

          Sola Scriptura
          Nimic de adăugat
          Nimic de lăsat deoparte
          Testat
          Experimentat de noi înșine
          Să cunoaștem și să folosim mai mult Scriptura
          Cu mai multă pasiune
          Mai des
          Doar Cuvântul
          Siguri de inspirația Scripturii
          Biblia – infailibilă
          Fără compromis
          Hotărât și specific
CAPITOLUL 2. ARMATA NOASTRĂ
          Biserica – Trupul distinct al lui Hristos
          Biserica – reală sau statistică?
          Are biserica un viitor?
          Nevoia rugăciunii în biserică
          O biserică lucrătoare
          Biserica tuturor sfinților
          Cunoașterea adevărului
          Spiritul misionar al bisericii
          Predicatorii – slujitorii bisericii
          Predicatorii – exemple pentru turmele lor
CAPITOLUL 3. PUTEREA NOASTRĂ
          Dependența de Duhul Sfânt în pregătirea lucrării pastorale
          Dependența de Duhul Sfânt în predicare
          Dependența de Duhul Sfânt cu privire la rezultatele slujirii
          pastorale
          Cum să ne asigurăm de prezența Duhului Sfânt
          Cum nu lucrează Duhul Sfânt

Recenzii

Informații despre carte

Preț

GRATUIT

Format

electronic, Acrobat Reader PDF, EPUB, GBOOKS

Nr. pagini

110

Data publicării

2017

Descarcă

Dacă nu știți cum să descărcați și să citiți fișierele PDF, Epub sau Mobi, găsiți instrucțiuni aici (întrebările 13-15).​

Sus