Descriere

Cuvântul lui Dumnezeu a fost inspirat în mod infailibil de Dumnezeu, fiind transmis prin intermediul autorilor omenești de-a lungul unei perioade de circa 1600 de ani. Duhul Sfânt l-a inspirat pe fiecare dintre autori să transmită mesajul lui Dumnezeu fără eroare.

În zilele noastre s-au ridicat mulți învățători falși care au adunat în jurul lor mulțimi de ucenici, și tot ceea ce ei fac este să distorsioneze adevărul biblic și să îl arunce în obscuritate. În fața acestor provocări, cum ar trebui să redescoperim noi adevărul neschimbător al lui Dumnezeu și cum ar trebui să îl promovăm? În primul rând, prin a studia atent Cuvântul lui Dumnezeu, și apoi prin a lua aminte la glasul puternic și hotărât al predicatorilor credincioși și evlavioși din secolele anterioare, inclusiv al multora dintre aceia care au propovăduit adevărul lui Dumnezeu cu toată credincioșia de la momentul Reformei protestante încoace.

Volumul de față conține fragmente deosebite din predicile și scrierile unora dintre acești bărbați credincioși, care au vorbit într-un singur glas fiecărei noi generații, susținând adevărul biblic al Evangheliei harului cu toată convingerea, claritatea, îndemânarea și puterea.

Cuprins

Cuvânt înainte

PARTEA ÎNTÂI. EVANGHELIA
Capitolul 1. O veste din cer
Capitolul 2. Care este mesajul Evangheliei?
Capitolul 3. Dragostea nespusă a lui Dumnezeu
Capitolul 4. O înțelegere corectă a păcatului
Capitolul 5. Crucificarea, învierea și substituția
Capitolul 6. Chemarea la pocăință
Capitolul 7. De ce este necesară credința?
Capitolul 8. Evanghelia și judecata
Capitolul 9. Iertare pentru cel mai mare păcătos
Capitolul 10. O Evanghelie pentru care merită să mori

PARTEA A DOUA. SUBSTITUȚIA
Capitolul 11. Esența Evangheliei
Capitolul 12. Lucrarea „federală” a lui Hristos
Capitolul 13. Marele schimb
Capitolul 14. Lucrarea de pedepsire a lui Hristos
Capitolul 15. O iertare completă
Capitolul 16. Împlinirea dreptății și substituția
Capitolul 17. Înțelepciunea lui Dumnezeu în substituția lui Hristos

PARTEA A TREIA. JUSTIFICAREA
Capitolul 18. Justificarea în limbaj simplu
Capitolul 19. Semnificația justificării
Capitolul 20. Justificarea este un act legal
Capitolul 21. Singurul fundament imediat al justificării
Capitolul 22. Instrumentul justificării
Capitolul 23. Nu credința, ci Hristos
Capitolul 24. Reconcilierea lui Pavel cu Iacov
Capitolul 25. Abuzul justificării
Capitolul 26. Pace prin justificare

PARTEA A PATRA. NEPRIHĂNIREA ATRIBUITĂ
Capitolul 27. Domnul, Neprihănirea noastră
Capitolul 28. Neprihănirea lui Dumnezeu, transferată nouă
Capitolul 29. Neprihănirea noastră nu se găsește în noi
Capitolul 30. Atribuirea neprihănirii
Capitolul 31. Legea, blestemul Și neprihănirea lui Hristos
Capitolul 32. Neprihănirea prin Substituție
Capitolul 33. Mângâieri din neprihănirea lui Hristos
Capitolul 34. Este Domnul neprihănirea ta?

PARTEA A CINCEA. POCĂINȚA
Capitolul 35. Ce este pocăința?
Capitolul 36. Necesitatea pocăinței
Capitolul 37. Șase ingrediente ale pocăinței
Capitolul 38. Care este prima: pocăința sau credința?
Capitolul 39. Hristos a poruncit pocăința
Capitolul 40. Păcatul, păcătoșii și pocăința
Capitolul 41. Roadele pocăinței
Capitolul 42. Examinarea pocăinței noastre
Capitolul 43. Cel mai mare motiv al pocăinței
Capitolul 44. Pocăința și judecata universală
Capitolul 45. Bucuria cerului și pocăința

PARTEA A ȘASEA. CREDINȚA
Capitolul 46. Credința
Capitolul 47. Despre credință
Capitolul 48. Lupta credinței
Capitolul 49. Faptele credinței
Capitolul 50. Credința adevărată
Capitolul 51. Gânduri de încheiere despre credință

Despre autori
Note bibliografice și explicative

Recenzii

Informații despre carte

Preț

GRATUIT

Format

electronic, Acrobat Reader PDF, EPUB, MOBI

Nr. pagini

489

Data publicării

2018

Descarcă

Dacă nu știți cum să descărcați și să citiți fișierele PDF, Epub sau Mobi, găsiți instrucțiuni aici (întrebările 13-15).​

Sus