Arthur W. Pink

Arthur W. Pink (1886-1952) a fost păstor, predicator itinerant al Bibliei și autor de cărți creștine; s-a născut la Nottingham, Anglia

Filtrează rezultatele

Tipuri de resurse

Autori

Tematici

Categorii

Reviste

35 rezultate
carte

Creșterea spirituală

Autorul ne arată ce este și ce nu este creșterea spirituală, și explică etapele creșterii de la prunci în credință, la tineri și apoi la oameni maturi.

3 min
articol

Lupta credinței

Există unii care spun că acei creștini care se implică în lupta spirituală ar trăi sub nivelul privilegiilor lor. Ei insistă că Dumnezeu dorește să ducă toată lupta în locul nostru. Sloganul lor preferat este: „Trăiește-ți viața, și lasă-L pe Dumnezeu să-Și facă partea”. Ei spun că cel credincios ar trebui să lase toată lupta […]

12 min
Număr revistă

Nr. 28. Credința

Ce este credința mântuitoare și care sunt aspectele care o fac diferită de credința generală, care nu duce la mântuire?

2 min
carte

Evanghelia harului

O antologie a doctrinei mântuirii

Cuvântul lui Dumnezeu a fost inspirat în mod infailibil de Dumnezeu, fiind transmis prin intermediul autorilor omenești de-a lungul...

6 min
articol

Dumnezeu stăpânește peste tot

„Domnul Și-a așezat scaunul de domnie în Ceruri, și domnia Lui stăpânește peste tot” (Ps. 103:19). Dumnezeu stăpânește peste materia fără viață. Faptul că materia fără viață împlinește chemarea Lui și hotărârile Sale este demonstrat clar încă de pe frontispiciul[1] revelației divine. Dumnezeu a spus, „să fie lumină”, și citim imediat că, „a fost lumină” […]

24 min
articol

Dumnezeirea lui Dumnezeu

Dumnezeirea lui Dumnezeu! Ce vrem să spunem prin această expresie? O, trist este că ne simțim nevoiți să punem această întrebare și să răspundem la ea. Și totuși ea există, căci s-a ridicat o generație care este cu totul ignorantă față de adevărul important la care face referire această expresie. Ceea ce este popular astăzi […]

15 min
Număr revistă

Nr. 27. Providența lui Dumnezeu

În acest număr al revistei Vestitorul Evangheliei Harului, vei descoperi Dumnezeul care domnește peste fiecare atom din Universul Lui spectaculos.

4 min
articol

Porunca predicării Evangheliei

Există aceia care prezintă greșit doctrina alegerii în felul următor: iată-mă cum stau aici la masă în seara asta cu familia, la un ceai. Afară este o noapte rece de iarnă, și pe stradă sunt niște copii vagabonzi flămânzi; e drept că ei vin la ușă și bat, spunând: „Ne este atât de foame, domnule, […]

16 min
Număr revistă

Nr. 24. Evanghelizarea

Ce este evanghelizarea? Este ea opțională, sau este porunca lui Dumnezeu? Cum ar trebui împlinită Marea Trimitere?

2 min
carte

Sunt „vindecările divine” biblice?

"Vindecările divine" - un subiect atât de des trâmbițat de la multe amvoane, atât de des abuzat la nivel individual, la nivel de biserică, la nivel de denominație.

2 min
carte

Libertatea creștinului

Ce relaţie are creștinul cu Legea? Este liberatea creștină fără limite, fără constrângeri?

1 min
carte

Păcatele credincioșilor

Ce se întâmplă cu un creștin atunci când păcătuiește? Își pierde el mântuirea? Încetează să mai fie copilul lui Dumnezeu? 

1 min
carte

Doctrina Duhului Sfânt

Doctrina Duhului Sfânt este un studiu expozițional clasic asupra Persoanei și a lucrării Duhului Sfânt. Pentru început, Duhul Sfânt...

2 min
articol

Darul neprețuit al sănătății

Ce binecuvântare neprețuită este să ai un trup sănătos! Sănătatea este un dar de care unii n-au parte încă de la naștere, și pe care atât de puțini îl apreciază cu adevărat înainte să le fie luat! Eu am fost îndelung conștient de ce lucru remarcabil trebuie să fie ca oricare din noi să ne […]

9 min
Număr revistă

Nr. 16. Creștinul și boala

Boala este universală – J.C. Ryle (1816-1900): o introducere în realitatea universală a bolii și a mărturiei biblice.Darul neprețuit al sănătății – Arthur W. Pink (1886-1952): o sănătate bună este datorată numai bunătății și blândeții mari ale lui Dumnezeu; trăirea evlavioasă este adesea un factor major în acest sens.Mângâierea lui Dumnezeu în boală – Philip […]

2 min
Număr revistă

Nr. 15. Uniți cu Hristos

O unire minunată – Arthur W. Pink (1886-1952): o introducere în această doctrină foarte profundă și încurajatoare, dar adesea neglijată. Natura unirii cu Hristos – John Murray (1898-1975): o vedere generală biblică, atent creionată, asupra aspectelor spirituale și tainice ale unirii credinciosului cu Hristos. O unire veșnică a dragostei – John Gill (1697-1771): dragostea lui […]

2 min
articol

Sfințiți în Hristos

Creștinii sunt uniți supranatural și vital cu Hristos. „Căci noi suntem lucrarea Lui, și am fost zidiți în Hristos” (Efes. 2:10), astfel că noua creație este înfăptuită în unirea noastră cu Persoana Lui. Iată care este starea noastră spirituală: un „om nou” a fost creat după „o neprihănire și sfințenie adevărată” (Efes. 4:24, lit. KJV), […]

16 min
articol

O unire minunată

Nu am nici cea mai mică îndoială că subiectul unirii spirituale este cel mai important, cel mai profund și… cel mai binecuvântat dintre toate care ne sunt prezentate în Sfintele Scripturi. Totuși, este trist că trebuie să spun că nu există alt subiect mai neglijat ca acesta în zilele noastre. Însăși expresia „unire spirituală” este […]

16 min
articol

O chemare la cercetare de sine

Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. (Evrei 12:15) Aceasta este o chemare la cercetare: mai întâi, la cercetare de sine. Forța ei imediată derivă din cuvintele de încheiere ale versetului anterior, unde este făcută afirmația solemnă și pătrunzătoare că, „fără [sfințire] nimeni nu-L va vedea pe Domnul”. […]

15 min
Număr revistă

Nr. 13. Cercetarea de sine

Cercetarea de sine explicată – Thomas Watson (c. 1620-1686): o introducere în responsabilitatea credinciosului de a-și cunoaște starea spirituală înaintea lui Dumnezeu prin cercetarea anatomiei sale spirituale – regula, dificultățile și motivațiile acestei discipline. Cercetați-vă! – Charles H. Spurgeon (1834-1892): o vedere generală asupra unor provocări care izvorăsc din cercetarea de sine. Cercetează-ți credința – […]

2 min
carte

Emanuel

Persoana, atributele și lucrarea lui Hristos

În esența lui, creștinismul are ca punct și subiect central Persoana și lucrarea lui Hristos. Oricare ar fi lucrurile pe care le-am cunoaște despre creștinism, în absența cunoașterii mântuitoare a Persoanei lui Hristos și a lucrării Lui ca Emanuel...

2 min
carte

Atributele lui Dumnezeu

Atributele lui Dumnezeu a devenit o lucrare de referință în perioada modernă în cadrul mișcării evanghelice. Spre deosebire de lucrările...

2 min
Număr revistă

Nr. 10. Paternitatea creștină

Tatăl, ca Profet, Rege și Preot – o descriere introductivă a rolului tatălui în familia lui, o oglindire a rolurilor lui Hristos față de Biserica Lui. – William Gurnall (1616-1679) Paternitatea: responsabilitate și privilegiu – tații au atât responsabilitatea cât și privilegiul educării copiilor lor, fiind un bun exemplu pentru ei, disciplinându-i și rugându-se pentru […]

2 min
Sus