Thomas Boston

Thomas Boston a fost un pastor puritan din secolul al 16-lea, slujind într-o mică adunare din Scoția. Deși a fost foarte reținut în a-și publica lucrările, Boston a fost considerat un predicator foarte popular la vremea sa.

Filtrează rezultatele

Tipuri de resurse

Autori

Tematici

Categorii

Reviste

13 rezultate
carte

Unit cu Hristos

O lectură fascinantă pentru oricine dorește să crească în înțelegerea vieții creștine și a frumuseții și bogăției unirii noastre cu Hristos.

1 min
carte

Arta pescuitului de oameni

Scrisă la începutul lucrării publice de predicare a lui Thomas Boston, cartea Arta Pescuitului de Oameni este uimitoare prin spiritul pătrunzător al autorului în ceea ce definește un „pescar de oameni”.

2 min
articol

Slujirile lui Hristos

„Da, El va zidi Templul Domnului, va purta podoabă împărătească, va ședea și va stăpâni pe scaunul Lui de domnie, va fi preot pe scaunul Lui de domnie” (Zah. 6:13). Voi vorbi acum despre slujirile pe care le împlinește Hristos ca Răscumpărător al nostru, având în vedere pasajul biblic de mai sus. În versetul 11 […]

25 min
Număr revistă

Nr. 19. Hristos, Mijlocitorul

De ce are nevoie omul de un mijlocitor care să facă împăcarea între el și Dumnezeu? Cum este Hristos acest Mijlocitor? Ce a făcut și face...

2 min
articol

Cum să folosim înțelept timpul în boală

Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă! (Ps. 90:12) Domnul pune anumite persoane și familii dintre noi, da, dintre noi toți, în școala suferinței, întrucât mâna lui Dumnezeu întinsă împotriva unora ne privește pe toți. Și este necesar să învățăm corect această lecție și să devenim înțelepți în felul acesta… […]

18 min
Număr revistă

Nr. 16. Creștinul și boala

Boala este universală – J.C. Ryle (1816-1900): o introducere în realitatea universală a bolii și a mărturiei biblice.Darul neprețuit al sănătății – Arthur W. Pink (1886-1952): o sănătate bună este datorată numai bunătății și blândeții mari ale lui Dumnezeu; trăirea evlavioasă este adesea un factor major în acest sens.Mângâierea lui Dumnezeu în boală – Philip […]

2 min
Număr revistă

Nr. 15. Uniți cu Hristos

O unire minunată – Arthur W. Pink (1886-1952): o introducere în această doctrină foarte profundă și încurajatoare, dar adesea neglijată. Natura unirii cu Hristos – John Murray (1898-1975): o vedere generală biblică, atent creionată, asupra aspectelor spirituale și tainice ale unirii credinciosului cu Hristos. O unire veșnică a dragostei – John Gill (1697-1771): dragostea lui […]

2 min
articol

Temelia oricărei fericiri

Voi trece acum la aplicațiile acestui subiect. Voi stoarce sucul din această rodie în aplicații cu rol de învățătură, de cercetare și de îndemn. În ce privește aplicațiile cu rol de învățătură, această doctrină ne învață următoarele: 1. În ceea ce îi privește pe sfinți în general, ei sunt cu mult mai privilegiați decât tot […]

15 min
articol

Responsabilitatea mamei creștine

Dacă părinții nu se îngrijesc de copiii lor, sunt mai răi decât sunt fiarele sălbatice față de puii lor. Dacă nu le dau o educație bună, sunt mai răi decât păgânii. Și dacă nu adaugă la educația seculară pe cea religioasă, ce fac mai mult decât păgânii civilizați? Când Dumnezeu îți dă un copil, El […]

6 min
Număr revistă

Nr. 12. Mama creștină

Demnitatea mamei– aspecte introductive în ce privește înțelepciunea și bunătatea infinită a lui Dumnezeu în rânduirea rolului vital al mamelor. – Jabez Burns (1805-1876) Responsabilitatea mamei creștine– Care este principala responsabilitate dată de Dumnezeu unei mame creștine față de copiii ei? Hrana și adăpostul? Educația? Aveți aici o analiză importantă a unui subiect trecut cu […]

2 min
carte

Evanghelia harului

O antologie a doctrinei mântuirii

Cuvântul lui Dumnezeu a fost inspirat în mod infailibil de Dumnezeu, fiind transmis prin intermediul autorilor omenești de-a lungul...

3 min
Număr revistă

Nr. 2. Evanghelia

O veste din Cer – Evanghelia lui Isus Hristos este un mesaj divin și istoric, o comoară a veștii bune care trebuie crezută. (Thomas Boston) Care este mesajul Evangheliei? – explică faptul că Evanghelia este compusă din patru ingredient esențiale: un mesaj despre Dumnezeu, un mesaj despre om, un mesaj despre Isus Hristos și o […]

1 min
articol

O veste din Cer

Evanghelia este o veste din Cer este dată pentru a fi crezută și în care să ne punem nădejdea pentru mântuire. În primul rând, vom privi la Evanghelie sub aspectul unei vești, în general. 1. Avem de-a face, iată, cu subiectul unei vești sau lucrul vestit, care presupune un scop, o acțiune sau un eveniment […]

12 min
Sus