Descriere

Hristos, Mijlocitorul noului legământ – Thomas Watson (1620-1686) – o introducere în tema deosebită a întrupării, gloriei și frumuseții lui Hristos, a Persoanei Sale ca Dumnezeu-om, singurul Mijlocitor între Dumnezeu și oameni.

Hristos, Mijlocitorul – Mărturisirea de Credință Baptistă de la Londra (1689) – Capitolul 8 al Mărturisirii prezintă condensat, în 10 paragrafe, învățăturile esențiale ale Scripturii despre Persoana și lucrarea lui Isus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru.

Slujirile lui Hristos – Thomas Boston (1676-1732) – un rezumat util al slujirilor lui Hristos ca Profet, Preot și Rege, arătând realitatea și necesitatea acestora, momentul când ele sunt înfăptuite și cum să Îl primim ca marele și gloriosul Răscumpărător.

Persoana și natura Mijlocitorului – William Whitaker (1548-1595) – o analiză în detaliu a naturii lui Hristos și a potrivirii Lui pentru lucrarea de răscumpărare, alături de un studiu detaliat despre slujirile Lui profetică, preoțească și regală.

Un Mijlocitor – Charles H. Spurgeon (1834-1892) – o expunere provocatoare a pasajului dificil din Galateni 3:20, explicând clar de ce avem nevoie de un Mijlocitor și felul în care Hristos împlinește perfect acea nevoie. Articolul se încheie cu un apel fierbinte către păcătoși să creadă în acest Mijlocitor, spre iertarea păcatelor lor.

Plinătatea Mijlocitorului – John Gill (1697-1771) – o analiză detaliată a plinătății atributelor glorioase ale lui Hristos, cuplate cu Duhul harului și binecuvântările harului în Hristos, care le dă viața veșnică păcătoșilor nevrednici.

Recenzii

Informații despre număr revistă

Preț

GRATUIT

Format

electronic, Acrobat Reader PDF, EPUB, MOBI

Nr. pagini

111

Data publicării

2022

Descarcă

Dacă nu știți cum să descărcați și să citiți fișierele PDF, Epub sau Mobi, găsiți instrucțiuni aici (întrebările 13-15).​

Sus