Evlavie adevărată – descrierea evlaviei adevărate folosind un personaj alegoric, Evlavie Adevărată, asemenea celor din Călătoria Creștinului, de John Bunyan (Benjamin Keach).

Natura unui om evlavios – un profil al omului neprihănit și o cercetare a inimii lui: ura lui faţă de păcat, dragostea lui pentru puritate, devotamentul și onestitatea lui (Richard Steele).

Semnele și caracterul unui om evlavios – un portret detaliat al cunoștinței, credinței și închinării unui om evlavios, alături de dragostea lui pentru Hristos, pentru Cuvântul lui Dumnezeu și pentru rugăciune (Thomas Watson).

Soților, iubiți-vă soțiile! – un îndemn atent, de cercetare a inimilor, care explică numeroasele modalități în care dragostea lui Hristos pentru Biserica Lui se aplică iubirii unui soț pentru soția lui (William Gouge).

Convertirea membrilor familiei – un discurs practice legat de impactul vieții unui bărbat asupra fiecărui membru al familiei lui: felul în care caracterul lui evlavios poate fi folosit de Domnul în convertirea familiei sale și cum păcătoșenia lui poate fi un obstacol în calea acesteia (Samuel Lee).

Mânia unui tată evlavios – o încercare atentă de a explica pericolele și consecințele triste ale mâniei păcătoase a unui tată (John Gill).

Amenințări la adresa evlaviei în tinerii bărbați – lipsa înfrânării, încrederea exagerată în sine, distracțiile păcătoase, prieteniile rele, femeile imorale și petrecerile rele pândesc să fure tinerilor bărbați nădejdile lor de a fi evlavioși când părăsesc căminul părinților lor (John Angell James).

Cum este restaurată adevărata bărbăție – Omul Hristos Isus și ceea ce El a îndurat pentru oamenii păcătoși constituie singura speranță a restaurării bărbăției adevărate (Charles Spurgeon).

Informații despre număr revistă

Preț

GRATUIT

Format

electronic, Acrobat Reader PDF, EPUB, MOBI

Nr. pagini

97

Data publicării

2018

Descarcă

Dacă nu știți cum să descărcați și să citiți fișierele PDF, Epub sau Mobi, găsiți instrucțiuni aici (întrebările 13-15).​

Sus