Nicio învățătură mai minunată – dintre toate lucrurile pe care cunoștința omului le poate obține, nimic nu se compară cu minunăția învățăturii despre lucrarea răscumpărătoare a lui Isus Hristos. – John Flavel (c. 1630-1691)

Hristos și planul veșnic al lui Dumnezeu – o introducere asupra hotărârii veșnice și mărețe a lui Dumnezeu de a mântui poporul Său preaiubit din păcatele lor. – Isaac Ambrose (1604-1664)

Hristos, Mijlocitorul legământului – o vedere generală asupra rolului măreț al lui Hristos ca Profet, Preot și Rege în planul veșnic de mântuire al lui Dumnezeu. – William S. Plumer (1802-1880)

Hristos, Profetul – ființele omenești sunt moarte în greșeli și păcate, așa încât nu înțeleg căile lui Dumnezeu. Tatăl a trimis Fiul, pe Isus Hristos, pentru a fi Profetul care îi învață pe oameni despre calea mântuirii. – John Gill (1697-1771)

Hristos, Preotul – păcătoșii nu pot aduce nicio jertfă acceptabilă înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele lor. Isus s-a adus pe Sine ca Substitut care poartă păcatul pentru a-i împăca pe păcătoși cu Dumnezeu și pentru a face mijlocire pentru ei. – Thomas Watson (c. 1620-1686)

Hristos înălțat și proslăvit – după moartea Lui, Isus s-a înălțat la ceruri și s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. Acolo, El aplică meritele lucrării Sale mântuitoare poporului Său iubit din veșnicie. – William S. Plumer (1802-1880)

Hristos, Mijlocitorul – în calitatea Sa de Mare Preot care locuiește în slavă, Isus mijlocește continuu în numele poporului Său. – Wilhelmus a Brakel (1635-1711)

Hristos, Regele – fiind Regele regilor, Hristosul înviat și înălțat conduce poporul Lui preaiubit aplicând sufletelor lor ceea ce El a revelat ca Profet și ceea ce El a obținut ca Preot. – John Flavel (c. 1630-1691)

Hristos și Împărăția Lui – Hristos domnește în Împărăția Sa măreață a puterii, harului și gloriei, împlinind toate lucrurile spre bine în viețile poporului răscumpărat cu sângele Său. – A. A. Hodge (1823-1886)

Hristos pe veci – o scurtă meditație care ne descoperă motivele pentru care lucrarea lui Hristos este prețioasă și crucială pentru sufletul muritor. – Octavius Winslow (1808-1878)

Informații despre număr revistă

Preț

GRATUIT

Format

electronic, Acrobat Reader PDF, EPUB, MOBI

Nr. pagini

103

Data publicării

2019

Descarcă

Dacă nu știți cum să descărcați și să citiți fișierele PDF, Epub sau Mobi, găsiți instrucțiuni aici (întrebările 13-15).​

Sus